Mobilmeny.

Vaccination dos 3 påbörjad på Bollegården

Under kommande vecka vaccineras även de med hemtjänst och knutna till kommunal hemsjukvård.

Vaccination med påfyllnadsdos (covidvaccin dos 3) till alla på Bollegården har påbörjats. Under kommande vecka ska även de med hemtjänst och kommunal hemsjukvård samt personer inom funktionshinderverksamhet knuten till kommunal hemsjukvård erbjudas påfyllnadsdos.

Du som önskar mer information om vaccinationerna hänvisas till patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården på Bollegården, Gruppbostad LSS eller inom Ordinärt boende.

Däremot kommer inte så kallade hushållskontakter i hemtjänsten att erbjudas vaccin dos 3. De hänvisas till sin vårdcentral.