Mobilmeny.
Två damer tar en kopp kaffe tillsammans på äldremässan i Bollebygd.

Välbesökt äldremässa på Bollegården

De senaste två åren satte pandemin stopp för mässan men tisdagen den 24 maj kunde mässan återigen hållas på Bollegården. Drygt 100 personer passade på att besöka den traditionella äldremässan.

Mässan riktar sig till personer som uppnått en ålder på 65 år. Syftet med mässan är att organisationer och företag får visa upp sig och sina tjänster och svara på frågor kring hur de kan underlätta åldrandet. I år fanns hela 14 företag och organisationer, förutom kommunens egna, representerade på mässan.

Volontärer medverkade genom att bjuda på fika och Bollegårdens restaurang bjöd på ett smakprov av smoothie. Hos Helena från Hälsohuset i Bollebygd kunde man prova på fotgymnastik och Närhälsans rehab erbjöd besökarna några olika tester, vilket uppskattades av många. Samtidigt underhöll Arthur med pianospel.

Det blev en lyckad och rolig dag med många trevliga möten!

”Det var härligt att kunna ses så många igen” säger Cristina Mathiasson, anhörigkonsulent inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun tillika en av arrangörerna.

Medverkande var: volontärer, Närhälsan, Närhälsan rehab, Apoteket, Folktandvården, Posifon, Hälsohuset, Svenska kyrkan, Röda korset, SPF, Demensförbundet, ABF, PRO och Hälsokosten.

Från kommunens egna verksamheter: restaurangen Bollegården, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, särskilt boende, korttid, dagverksamhet, hemsjukvård och hemtjänst.