Mobilmeny.

Färdtjänst, sjukresor

Färdtjänst riktar sig till dig som på grund av funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik för vilken Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) gäller.

Färdtjänst i Bollebygds kommun

Kommunens färdtjänstområde omfattar förutom Bollebygds kommun alla kommuner i hela Västra Götalands län samt till och från Kungsbacka och Varbergs kommun. Vilka kommuner som ingår i färdtjänstområdet kan du se i information om färdtjänst.

Du får använda färdtjänst vid de tillfällen din funktionsnedsättning medför stora svårigheter att resa med allmänna kommunikationer.

Du måste söka tillstånd för färdtjänst

Färdtjänsten är behovsprövad och beviljas den som har en funktionsnedsättning som beräknas bestå i minst 3 månader från ansökningstillfället. Ansökan om färdtjänst ska vara skriftlig, och ansökan skickas eller lämnas till kommunens färdtjänsthandläggare. För att tillstånd om färdtjänst ska behandlas ska ett läkarintyg bifogas som understryker de problem som gör att du behöver ha färdtjänst. Det är alltid du som ansöker om färdtjänst som kontaktar din läkare för läkarintyg.

Beställning av resa

Du beställer resan i god tid hos Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90, minst en timma innan du önskar resa. Beställning av återresan kan du göra samtidigt. Tänk på att färdtjänst är en kollektiv reseform vilket kan innebära att du får samåka med andra resenärer. Restiden kan därför variera.

Avbeställning av resa

Om inte resan blir av, måste du avbeställa resan minst en timma innan resan skulle ha påbörjats. Vid utebliven eller för sent avbeställd resa debiteras du för resan som om du skulle ha åkt. Du kan avboka din resa dygnet runt.

Vad kostar din färdtjänstresa?

Du betalar din färdtjänstresa kontant eller med bankkort, innan resan startar. Betala din resa med så jämna pengar som möjligt, om du betalar kontant. Du måste vid resan kunna visa upp giltig legitimation. Föraren ska alltid ge dig ett kvitto på den avgift som du betalat för resan. Färdtjänsttaxan är kollektivtrafikens baspris plus påslag. För zon 1 och 2 gäller Västtrafiks kollektivtrafiktaxa, baspris plus 20 procent. För zon 3 och därutöver gäller Västtrafiks kollektivtrafiktaxa, baspris plus 40 procent. Du får reda på vad din resa kostar av beställningscentralen när du bokar din resa. 

Vad får jag ta med mig under resan?

 • En Medresenär. Din medresenär får betala lika mycket som du för resan.  Medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som den färdtjänstberättigade.
 • Inga Husdjur. Men ledarhund och assistanshund får utan kostnad följa med den färdtjänstberättigade.
 • Du får ta med dig nödvändiga förflyttningshjälpmedel samt bagage motsvarande vad som vanligen kan bäras med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand eller en resväska.

Vilken hjälp kan jag få av chauffören?

 • Att ta dig till och från porten
 • In och ut ur bilen
 • På och av med säkerhetsbältet
 • Hjälp med förflyttningshjälpmedel

Viktigt att komma ihåg

 • Om resan inte blir av, måste du avbeställa den minst en timma innan färdtjänsten skulle ha kommit och hämtat dig. Annars kostar det lika mycket som om resan hade blivit av.
 • Du måste kunna visa upp din legitimation vid alla resor.
 • Alla förändringar vad gäller hjälpbehov, behov av hjälpmedel eller fordonstyp måste anmälas till kommunens färdtjänsthandläggare.
 • Ett färdtjänsttillstånd gäller under en viss tid. Sedan måste du ansöka igen för ett nytt tillstånd.
 • Resor till sjukvårdande behandling (sjukresor), resor i tjänsten och vissa resor som ersätts av Försäkringskassan är inte färdtjänstresor.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en möjlighet när du inte kan resa med allmänna kommunikationer på egen hand. Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg och man kan beställa kostnadsfri ledsagning om man behöver hjälp till och från tågen.

När kan du åka med riksfärdtjänst?

För dig som ändå inte klarar att resa på egen hand med allmänna kommunikationer finns möjligheten att ansöka om riksfärdtjänst. Bara den som har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att man måste resa på ett särskilt kostsamt sätt, kan få tillstånd till riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet, men inom Sverige. Riksfärdtjänst gäller från en kommun till en annan kommun (inte från en adress till en annan adress som färdtjänsten). Du kan få riksfärdtjänst för att resa till rekreation eller fritidsverksamhet.

Tillstånd till riksfärdtjänst ges för resor med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med ledsagare. Det innebär att kommunen ersätter resekostnaden för den person som måste följa med för att resan ska kunna genomföras.

Innan du ansöker bör du själv ta reda på om vilken handikappanpassning och service som finns på de allmänna kommunikationer som går till resmålet.

Ansök om tillstånd

För att resa med riksfärdtjänst krävs att du har fått ett tillstånd. Du som är folkbokförd i Bollebygds kommun ansöker om riksfärdtjänst genom att lämna in en skriftlig ansökan till färdtjänsthandläggaren eller på kommunkontoret vid torget i Bollebygd. Vi behöver ha din ansökan senast två veckor innan avresa, gärna tidigare. Under vissa perioder, till exempel inför större helger, behöver vi din ansökan ännu tidigare.

Sjukresor har Västra Götalandsregionen ansvar för

Bollebygds kommun ansvarar inte för sjukresor, exempelvis till vårdcentraler, sjukhus och tandläkare. Västra Götalandsregionen har ansvar för sjukresor i Västra Götaland.länk till annan webbplats