Mobilmeny.

Trygg hemgång

Om du behöver blir du som vårdtagare mottagen av ett professionellt team när du blir utskriven från sjukhuset.

Vid utskrivning från sjukhusvistelse kan man uppleva en oro över sin egen förmåga att klara av vardagen, en oro som många gånger delas av närstående.

En kontakt med ett tvärproffesionellt team från kommunen vid utskrivningen kan bidra till ökad trygghet.

Tvärprofesionellt team ska öka tryggheten

Teamet består av biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. Teamet säkerställer en effektiv vårdövergång och en uppföljande planering i hemmet tillsammans med vårdtagaren.

Syfte

  • Bevara aktivitet och funktionsförmåga
  • Ökad delaktighet och inflytande
  • Ökad känslan av trygghet.

Mål

Klara vardagen så självständigt som möjligt och minska återinskrivning till sjukhus.