Trygg hemgång

Vårdtagaren upplever ofta oro över sin egen förmåga att klara av vardagen efter utskrivning från sjukhuset. En oro som många gånger delas av närstående. Ofta krävs ett stort behov av återhämtning och rehabilitering samt ökad trygghet. Därför uppstår ofta önskemål om att få komma till korttiden, innan hemgång.

Kommunen säkerställer nu hemgången från sjukhuset och till en början möter teamet upp, de består av undesköteskor i hemtjänsten.

Genom att trygga hemgången och effektivisera vårdövergången för de som har behov kan uppföljande planering i hemmet med ett tvärproffisionellt team från kommunen bidra till ökad trygghet.

Tvärprofesionellt team

Teamet består av biståndshandläggare, hemtjänstpersonal, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska

Syfte

Bevara aktivitet och funktionsförmåga

Ökad delaktighet och inflytande

Ökad känslan av trygghet.

Mål

Klara vardagen så självständigt som möjligt och minska återinskrivning till sjukhus.