Mobilmeny.

Program för anhörigstöd hösten 2023

Här presenteras programmet för anhörigstöd hösten 2023. Anhörigkonsulenterna leder olika typer av gruppträffar. Här kan du se höstens program.

Allmän information kring gruppträffar

 • Begränsat antal platser i varje grupp. Max 6-8 deltagare i varje grupp.
 • Grupper startar enbart om det är minst 3 anmälda till gruppen.
 • Startar inte gruppen man anmält sig till finns möjlighet att vara med i annan grupp.
 • Tystnadslöfte ges i gruppen. Alla ska få möjlighet att prata i gruppen.
 • Det är möjligt att anmäla sig till flera grupper om man vill.

Innehållsförteckning

Har du önskemål om någon aktivitet eller önskar få programmet i tryckt form, hör av dig till någon av anhörigkonsulenterna:

Hjälper och stöder du en person i din närhet

Bollebygds kommun erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet. Det kan vara din livskamrat, barn, syskon förälder, granne, kollega eller vän. Många upplever att det känns bra och naturligt att hjälpa en närstående, men det kan också upplevas som en oro och stress över att inte räcka till. Det är viktigt att söka stöd i tid. Som anhörig är du mycket viktig och det är då avgörande att du får det stöd du behöver.

Olika typer av stöd

Din närstående kan ansöka om stöd via biståndshandläggare/LSS-handläggare. Detta stöd kan även vara ett stöd för dig som anhörig men det är den närstående som söker. Det kan till exempel vara:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Avlösning i hemmet
 • Närståendestöd
 • Närståendestöd (bidrag till den som får omsorg av sin anhörige)
 • Korttidsvistelse/växelvård
 • Dagverksamhet/Daglig verksamhet
 • Särskilt boende
 • Boendestöd
 • Ledsagarservice
 • Föräldrastöd

Kommunen erbjuder även fixarservice för dig som fyllt 70 år. Fixarservice är ett led i det förebyggande arbetet. Det ska underlätta för dig som bor i eget boende att få hjälp med små vardagliga insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Det kan exempelvis vara:

 • Byte av glödlampor
 • Uppsättning av brandvarnare
 • Flytt av mindre möbler
 • Smörja lås och dörrar
 • Hänga upp tavlor och gardiner
 • Hämta saker från vind och källare
 • Fästa lösa sladdar
 • Halksäkra mattor

Du kan även få stöd via trossamfund och frivilligorganisationer.

Anhörigkonsulenternas stöd

Anhörigkonsulenterna erbjuder stödjande samtal där du kan prata om din situation och hur du mår, få en stund där fokus ligger på dig och du kan få prata om det du känner. Det kan även handla om att få hjälp att hitta information, få råd om vart du kan vända dig och hur du ska hantera din situation. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar inte det som sägs. För mer information se www.bollebygd.se/anhörig Länk till annan webbplats.

Kommunen erbjuder även olika typer av gruppträffar som anhörigkonsulenterna leder. Har du önskemål om någon aktivitet eller grupp som inte finns med är du välkommen att lämna önskemål. Ytterligare grupper och aktiviteter kan då tillkomma.

Anhörigkonsulent Cristina Mathiasson nås på tel. 0734-64 74 90 eller e-post cristina.mathiasson@bollebygd.se

Du kan även vända dig till henne om du har en närstående med demenssjukdom eller som är över 65 år.

Anhörigkonsulent Gerdur Sif Stefansdottir nås på tel. 0734-64 75 62 eller e-post gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Du kan vända dig till henne om du har närstående under 65 år.

Anhörigcafé/ informationsträff

Tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan öppnar vi en gång i månaden upp vårt anhörigcafé. Anhörigkonsulenterna Cristina och Gerdur finns på plats och vid varje tillfälle. Ni kan komma när ni själva vill under denna tid och stanna så länge ni vill.

Fredagen 29/9 kl. 9:00-10.30 Föräldrar till barn med NPF-diagnos eller barn under utredning är välkomna på frukostträff. Ett tillfälle där du kan få träffa andra med liknande erfarenheter och samtala eller bara få en stund att andas ut i trevligt sällskap. Vi bjuder på frukostfralla och kaffe/te.

Fredagen 27/10 kl. 13.00-14.30 Anhöriga till personer med minnesproblem/demenssjukdom är välkomna på eftermiddagsfika. Kom själv eller tillsammans med din närstående och ta en fika med andra anhöriga. Vi kommer samtala och ha en mysig stund tillsammans.

Onsdagen 22/11 kl. 18.00-19.30 Anhöriga till personer med missbruksproblematik är välkomna på kvällsfika. Där bjuder vi in behandlare från resursenheten i Bollebygds kommun som informerar om sitt arbete och svarar på frågor.

Plats: Kungsbackavägen 7 (samma lokal som Vägkorsets café)

Observera! Anmälan senast 1 timme innan träffarna börjar till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Föreläsning: Att leva med självskadebeteende

Föreläsare Malin Emanuelsdotter från organisationen SHEDO föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök.

Under föreläsningen kommer Malin berätta om hur hon tog sig ur ett 22 år långt självskadebeteende och vad som var avgörande för att hon till slut skulle klara av att bryta det destruktiva liv hon levde.

Malin kommer att informera om organisationen SHEDO, fakta kring självskadebeteende och ätstörningar med mera.

Plats: Allrummet Bollegården, Ballebovägen 6

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 11 september. Du är välkommen även om du inte anmält dig, men då bjuds det på en lättare fika.

Anmälan görs till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Steget ut (digitalt)

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnesättning och/eller psykisk ohälsa. Utbildningen arrangeras av anhörigstödet i kommunerna i sjuhärad, i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan.

Tillfälle 1: onsdagen den 6 september kl. 18.00-20.00

Stöd enligt lagen: Vad säger lagen om stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning?
LaSSe Brukarstödcenter: Informatiion och råd om livsvillkor och samhällsinsatser.
Samordnad Individuell Plan,SIP: När görs en sådan plan och vad innehåller den?
Stöd till anhöriga: Vilket stöd finns att få för dig som står bredvid?

Tillfälle 2: onsdagen den 13 september kl. 18.00-20.00

Arbetsförmedlingen: Vilka anställningsformer och ersättningar finns från arbetsförmedlingen?
Vägen mot arbetslivet: Vad kan kommunen hjälpa till med?
Daglig verksamhet: Vad innebär ett jobb på en daglig verksamhet och vem kan få det ?

Tillfälle 3: onsdagen den 20 september kl. 18.00-20.00

Försäkringskassan: Vad kan man få för hjälp Förskringskassan?
Budget och skuldrådgivning: Vilken hjälp finns det att få när ekonomin är på väg att rasa?
Om man behöver hjälp att hantera sin ekonomi: Vad är en Godman och hur får man en sådan?
Personligt ombud: Vad är ett personligt ombud och vad kan de hjälpa till med?

Tillfälle 4: onsdagen den 27 september kl. 18.00-20.00

Vägen till eget boende, vår historia: En personlig berättelse ur livet.
Boendealternativ: Vilka sorters boende finns det och hur ansöker man om det?
Stöd i boendet: Vad innebär beondestöd och vem har rätt till det?

Tillfälle 5: onsdagen den 4 oktober kl. 18.00-20.00

Ledsagare och kontaktperson: Vad gör en ledsagare och vem kan få kontaktperson?
Att ta körkort: Vad gäller för körkort och funktionshinder? Mobilitetscenter informerar.
Aktiv fritid: Hur kan man motivera till en aktiv fritid?

Plats:Utbildningen sker digitalt via Zoom

Anmälan: Görs för varje tillfälle till Studieförbundet vuxenskolan på telefon 0771-50 20 20 eller via hemsidan www.sv.se/sjuharad Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupp ”I nöd och lust”

Samtalsgrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet. Genom filmer och samtalsmaterial närmar vi oss det som kan vara så svårt att prata om, ”det opratade”. Förändringen från att vara en partner till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om sorg och saknad, frustation och kärlek. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka? Filmerna och samtalsunderlaget är framtagit av Bräcke Diakoni i arvsfondsprojektet ”I nöd och lust”. Vi träffas vid fem tillfällen.

Tisdag 26/9 kl. 13.30-15.00Rollbytet” – om förändringen från att vara partners till att leva med en partner med omsorgsbehov.

Tisdag 10/10 kl. 13.30-15.00 ”Flytten” – om att ta beslutet att en flytt till särskilt boende behövs.

Tisdag 24/10 kl. 13.30-15.00 ”Risken” - om våld, övergrepp och kränkningar. ”Oxytocin”- vad är det?

Tisdag 7/11 kl. 13.30-15.00 ”Opratat- Barnen och isoleringen”

Tisdag 21/11 kl. 13.30-15.00 ”Opratat- Rollen Och Döden”

Tisdag 12/12 kl. 13.30-15 Avslutande gång med samtal efter gruppens önskemål.

Plats: Skattegårdsvägen 8.

Anmälan senast 20/9 till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

Digital grupp för dig med en partner, förälder, mor-, farförälder eller vän som har minnesproblem/ demenssjukdom

Gruppen vänder sig till dig som är partner, barn, barnbarn eller vän till en person med minnesproblem/demenssjukdom. Vi kommer att träffas vid tre tillfällen digitalt och vi träffas över nätet, via Teams. Varje träff kommer att ha ett tema, till exempel demenssjukdomar-orsaker och symtom, när livet tar slut, bemötande och att vara anhörig.

Stor vikt läggs även på att ni ska få möjlighet att utbyta tankar och funderingar med varandra. Att delta i grupperna är kostnadsfritt men du behöver tillgång till en dator eller telefon med kamera, mikrofon och internetuppkoppling samt en mejladress. Använder du surfplatta eller mobiltelefon måste du även ladda ner appen Microsoft Teams. Känner du dig osäker hjälper vi dig att komma i gång genom att vi testar det ihop innan. Deltagare från alla kommuner i Sjuhärad är välkomna.

Onsdagen 27/9 kl. 18.00-19.30
Onsdagen 11/10 kl. 18.00-19.30
Onsdagen 25/10 kl. 18.00-19.30

Anmälan senast 23/9 till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

 

Anhörigveckan i Bollebygd

I samband med nationella anhörigdagen 6 oktober kommer anhörigkonsulenterna erbjuda olika aktiviteter under vecka 40.

Lugn av naturen

Vi erbjuder ett prova-på-tillfälle där vi fokuserar på återhämtning genom att använda våra sinnen.

Tillsammans kommer vi att fokusera på att hitta lugnet med hjälp av enkla övningar i avslappning och sinnesnärvaro i den mest lugnande av omgivningar – naturen. Vi kommer att befinna oss vid vackra Vannakvarn i Olsfors där vi gemensamt kommer göra olika övningar för att hitta en avslappning. I samband med detta bjuder vi på fika. Om du har svårt att ta dig dit kan höra av dig till anhörigkonsulenterna.

Tisdagen 3 oktober 13.00-15.00
Plats: Vannakvarn, Olsfors

Anmälan senast 1 timme innan träffen börjar, till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Sopplunch

Alla över 65 år både anhöriga och den du stödjer är välkomna på sopplunch i samarbete med Träffpunkten. Vi äter tillsammans och har en trevlig stund med gemenskap. Kostnad 40 kr.

Torsdagen 5 oktober kl. 12.00
Plats: Allrummet Bollegården, Ballebovägen 6

Anmälan senast 2/10 till:

Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

Föreläsningar av anhöriga

Anette Laursen och Åsa Olausson, båda mammor till i dag vuxna döttrar med funktionsvariation, föreläser om att vara anhörig, utmaningar och ljusglimtar utifrån egna erfarenheter.

Torsdagen 5 oktober kl. 18.00-19.30
Plats: Allrummet Bollegården, Ballebovägen 6

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 4/10. Du är välkommen även om du inte har anmält dig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan görs till:
Cristina
: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Yoga

För att uppmärksamma anhörigdagen och det fantastiska arbetet ni anhöriga gör välkomnar vi i samarbete med Genki dig som stödjer och hjälper någon i din närhet att delta i en mjuk och avslappnande yoga. Det kommer finnas möjligheter till att göra övningarna antingen på en stol eller matta.

Fredagen 6 oktober kl. 14.00-15.00 (Nationella anhörigdagen)
Plats: Genki, Rävlandavägen 21

Anmälan senast 1 timme innan träffen börjar, till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Välkommen på funkisdag i Bollebygd

I samarbete med Hestrafors IF anordnas för första gången Funkisdag i Bollebygds kommun.

Dagen riktar sig till personer med funktionsvariationer och deras anhöriga. Vi hoppas det ska finnas något för alla under dagen. Dagen kommer innefatta en mässa med olika utställare och prova-på-aktiviteter från föreningar.

Vi vill med dagen försöka skapa en gemenskap och ett tillfälle att få träffas där man samtidigt får information om stöd och prova-på-aktiviteter för en aktiv fritid.

Under dagen bjuds även på lättare mat/fika. Mer information och program kommer.

Lördagen 7 oktober kl.11:00-14:00
Plats: Bollebygds skolan (Matsal, Idrottshall), Krokdalsvägen 23A.

Vid frågor kontakta:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Föreläsning i samarbete med Genki

Välkommen på en föreläsning om mental hälsa och att må bra. Du kommer få kunskap om hur sinnet fungerar och känslornas roll i den mentala hälsan, och hur stress påverkar kropp och sinne.

Du kommer även att få flera mentala verktyg för mental träning till ett avslappnat tillstånd.

Söndagen 15 oktober 14:00-15.30
Plats: Genki, Rävlandavägen 21

Vi bjuder på fika vid anmälan senast 13/10. Du är välkommen även om du inte har anmält dig.

Anmälan görs till:
Cristina
: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Föreläsning i samarbete med Nordic Wellness

Föreläsningen kommer ha fokus på kvinnors hälsa både psykisk och fysisk över 40 år. Mer information kommer.

Måndagen 11 december 18:00-19:30
Plats: Allrummet, Bollegården

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 10/12. Du är välkommen även om du inte har anmält dig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan görs till:
Cristina: 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se
Gerdur: 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Grupper som anordnas digitalt

Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos?
Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) sydöst tillsammans med Sveriges kommunala anhörigstöd inbjuder till en digital föräldragrupp för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte.
https://snaph.se/valkommen-till-en-digital-foraldragrupp-for-dig-som-har-barn-med-sallsynt-diagnos/ Länk till annan webbplats.

Digital anhöriggrupp för vuxensyskon
https://anhoriga.se/metoder-och-verktyg/vuxensyskon-som-anhoriga/digital-samtalsgrupp-for-vuxensyskon/ Länk till annan webbplats.

Samtalsgrupp för dig 15-17 år som tar hand om/stödjer någon i din närhet
https://anhoriga.se/Nyheter/digital-samtalsgrupp-for-unga-omsorgsgivare/ Länk till annan webbplats.

Ytterligare information och stöd

Fler exempel på stöd finns på www.anhorig.se Länk till annan webbplats. hos Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Där finns information, fakta, råd, metoder, verktyg och utbildningar som vänder sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.