Mobilmeny.

Program för anhörigstöd våren 2023

Här presenteras programmet för anhörigstöd våren 2023. Anhörigkonsulenterna leder olika typer av gruppträffar. Här kan du se vårens program.

Allmän information kring gruppträffar

 • Begränsat antal platser i varje grupp.
 • Max 6 deltagare i varje grupp, förutom kvällsgruppen då det är max 8 deltagare.
 • Grupper startar enbart om det är minst 3 anmälda till gruppen. Startar inte gruppen man anmält sig till finns möjlighet att vara med i annan grupp.
 • Tystnadslöfte ges i gruppen.
 • Alla ska få möjlighet att prata i gruppen.
 • Möjlighet att anmäla sig till flera grupper om man vill.

Innehållsförteckning

Har du önskemål om någon aktivitet eller önskar få programmet i tryckt form , hör av dig till anhörigkonsulent Cristina Mathiasson, 0734-64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se eller Gerdur Sif Stefansdottir, 0734-64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Hjälper och stöder du en person i din närhet

Bollebygds kommun erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person i din närhet. Det kan vara din livskamrat, barn, syskon förälder, granne, kollega eller vän. Många upplever att det känns bra och naturligt att hjälpa en närstående, men det kan också upplevas som en oro och stress över att inte räcka till. Det är viktigt att söka stöd i tid. Som anhörig är du mycket viktig och det är då avgörande att du får det stöd du behöver.

Olika typer av stöd

Din närstående kan ansöka om stöd via biståndshandläggare/LSS-handläggare. Detta stöd kan även vara ett stöd för dig som anhörig men det är den närstående som söker. Det kan till exempel vara:

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Avlösning i hemmet
 • Närståendestöd
 • Närståendestöd (bidrag till den som får omsorg av sin anhörige)
 • Korttidsvistelse/växelvård
 • Dagverksamhet/Daglig verksamhet
 • Särskilt boende
 • Boendestöd
 • Ledsagarservice
 • Föräldrastöd

Kommunen erbjuder även fixarservice för dig som fyllt 70 år. Fixarservice är ett led i det förebyggande arbetet. Det ska underlätta för dig som bor i eget boende att få hjälp med små vardagliga insatser som kan leda till olyckor om de utförs på egen hand. Det kan exempelvis vara:

 • Byte av glödlampor
 • Uppsättning av brandvarnare
 • Flytt av mindre möbler
 • Smörja lås och dörrar
 • Hänga upp tavlor och gardiner
 • Hämta saker från vind och källare
 • Fästa lösa sladder
 • Halksäkra mattor

Du kan även få stöd via trossamfund och frivilligorganisationer.

Anhörigkonsulenternas stöd

Anhörigkonsulenterna erbjuder stödjande samtal där du kan prata om din situation och hur du mår, få en stund där fokus ligger på dig och du kan få prata om det du känner. Det kan även handla om att få hjälp att hitta information, få råd om vart du kan vända dig och hur du ska hantera din situation. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar inte det som sägs. För mer information se www.bollebygd.se/anhörig Länk till annan webbplats.

Kommunen erbjuder även olika typer av gruppträffar som anhörigkonsulenterna leder. Här kan du se vårens program. Har du önskemål om någon aktivitet eller grupp som inte finns med är du välkommen att lämna önskemål. Ytterligare grupper och aktiviteter kan då tillkomma efter önskemål.

Anhörigkonsulent Cristina Mathiasson nås på telefon 0734 64 74 90 eller mail: cristina.mathiassn@bollebygd.se Du kan även vända dig till henne om du har en närstående med demenssjukdom eller som är över 65 år.

Anhörigkonsulent Gerdur Sif Stefansdottir nås på telefon 0734 64 75 62 eller mail gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se Du kan vända dig till henne om du har närstående under 65 år.

Anhörigcafé/ informationsträff

Tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan öppnar vi en gång i månaden upp vårt anhörigcafé. Kom själv eller tillsammans med din närstående och ta en fika tillsammans med andra anhöriga. Anhörigkonsulenterna Cristina och Gerdur finns på plats och vid varje tillfälle kommer det även att vara någon som informerar om olika verksamheter som kan vara till stöd för er, ni kommer även att ha möjlighet att ställa frågor.

Fredagen den 27 januari kl. 14.00-15.30

Fia wickström kommer och informerar om godman, förvaltare och förmyndare.

Fredagen den 24 februari kl. 14.00-15.30

Arbetsterapeut från hemsjukvården och informerar om bostadsanpassning och att förebygga fall i hemmet.

Fredagen den 31 mars kl. 14.00-15.30

Lena Rosholm kommer och informerar om personligt ombud och vad man kan få hjälp med då.

Fredagen den 21 april kl. 14.00-15.30

Fia Wickström kommer och informerar om färdtjänst.

Fredagen den 26 maj kl. 14.00-15.30

Sofia Båth, hälsopedagog informerar om aktiv kraft och vad de kan hjälpa till med.

Plats: Kungsbackavägen 7 (Samma lokal som vägkorsets café), ingen anmälan behövs.

Samtalsgrupp ”I nöd och lust”

Samtalsgrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet. Genom filmer och samtalsmaterial närmar vi oss det som kan vara så svårt att prata om, ”det opratade”. Förändringen från att vara en partner till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om sorg och saknad, frustation och kärlek. Hur ska det bli i framtiden? Hur ska jag orka?

Filmerna och samtalsunderlaget är framtagit av Bräcke Diakoni i arvsfondsprojektet ”I nöd och lust”. Materialet riktar sig främst till dig som har en partner övder 65 år, men även yngre är välkomna. Vi träffas vid sex tillfällen:

Torsdagen den 23 februari kl. 13.30-15.00

" Rolllbytet"- om förändringen från att vara partners till att leva med en partner med omsorgsbehov.

Torsdagen den 9 mars kl. 13.30-15.00

"Flytten" - om att ta beslut om att en flytt till särskilt boende behövs.

Torsdagen den 23 mars kl. 13.30-15.00

"Risken"- om våld, övergrep och kränkningar. "Oxytocin"- vad är det?

Torsdagen den 6 april kl. 13.30-15.00

"Opratat - Barnen och isoleringen"

Torsdagen den 20 april kl13.30-15.00

"Opratat - Rollen och döden"

Torsdagen den 4 maj kl. 13.30-15.00

Avslutande gång med samtal efter gruppens önskemål.

Plats: Skattegårdsvägen 8.

Anmälan görs till anhörigkonsulent Cristina senast 20 februari, på 0734-64 74 90 eller cristina.mathiasson@bollebygd.se.

Lugn av naturen

Tillsammans kommer vi att fokusera på att hitta lugnet med hjälp av enkla enkla övningar i avslappning och sinnesnärvaro i den mest lugnande av omgivningar - naturen. Vi kommer att befinna oss vid vackra Vannakvarn i Olsfors där vi gemensamt kommer göra olika övningar för att hitta en avslappning. Varje tillfälle avslutas med fika.

Vi håller på i 1,5-2 timmar

Lugn av naturen är ett studiematerial från studiefrämjandet som är skrivit av Matts och Åsa Ottosson som också skrivit boken Lugn av naturen

Tisdagen den 4 april kl. 13.00-15.00

"Sinnesnärvaro"

Tisdagen den 18 april kl. 13.00-15.00

"Tystnad och ensamhet"

Tisdagen den 2 maj kl. 13.00-15.00

"Syn och hörsel"

Tisdagen den 16 maj kl. 13.00-15.00

"Känsel och lukt"

Tisdagen den 30 maj kl. 13.00-15.00

"Andning och avspänning"

Plats: Vannakvarn, Olsfors

Anmälan görs till anhörigkonsulent Cristina eller Gerdur senast 30 mars

Cristina: 0734-64 74 90 eller cristina.mathiasson@bollebygd.se.

Gerdur: 0734-64 75 62 eller gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Utbildning i psykisk livräddning

Psykisk ohälsa och suicid ökar i samhället.

Om någon drabbas av hjärtstopp fins hjärt- och lungräddning (HLR). Men hur gör vi för att hjälpa när någon mår psykiskt dåligt?

Linda Flood från SPIV (Suicidprevention i Väst) kommer till oss och pratar om psykisk ohälsa och suicid.

PSYKISK LIVRÄDDNING (PLR) Syftet med PLR är att skapa en större trygghet kring ämnet suicid. Hur kan vi som medmänniskor prata om det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon?

Tisdagen 7 mars 17.30-19.30

Innehåll:

 • Vad är suicidalitet och hur kan det förklaras?
 • Hur kan vi upptäcka att någon mår dåligt?
 • Etik och föreställningar om suicid
 • Verktyg för samtal och känsloreglering
 • Strategier för hjälp och självhjälp

Plats: Allrummet på Bollegården, Ballebovägen 6.

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 6/3. Man är välkommen även om man inte anmält sig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan eller frågor till:

Cristina: 0734-64 74 90 eller cristina.mathiasson@bollebygd.se.

Gerdur: 0734-64 75 62 eller gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Utbildning i demens och bemötande

Vi kommer att prata om vad en demenssjukdom är och vad det innebär. Det kommer att belysas vilka våra vanligaste demenssjukdommar är på ett enkelt sätt det hur det fungerar och vi kommer även att samtalakring hur man på ett så bra sätt som möjligt bemöter en person som har en demenssjukdom. Ni kommer att få ställa frågor och diskutera kring detta.

Vi som håller i detta är Lotta Edin och Cristina Mathiasson som är Silviasköterskor (demenssjuksköterskor). Lotta arbetar som Silviasjuksköterska på vårt demensboende och Cristina arbetar som anhörigkonsulent i vår kommun men tidigare arbetat som Silvia sjuksköterska på demensboendet.

Onsdagen den 19 april kl. 17.30-19.30

Plats: Allrummet Bollegården, Ballebovägen 6

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 18/4. Man är väkommen även om man inte har anmält sig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan eller frågor till:

Cristina: 0734-64 74 90 eller mail cristina.mathiasson@bollebygd.se.

Gerdur: 0734- 64 74 62 eller mail gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se

Hur fungerar det med framtidsfullmakt, vad ska jag tänka på?

Då man inte vet hur framtiden kommer att utveckla sig är det viktigt att få kunskap om vad som kan vara bra att göra. Jurister från Lenbergs kommer för att informera och berätta om vad framtidsfullmakt, anhörigbehörighet och generalfullmakt med mera. Juristerna kommer först att berätta och förklara och de finns sedan kvar för att svara på frågor.

Onsdagen den 3 maj kl 17.30-19.00

Plats: Allrummet på Bollegården, Ballebovägen 6.

Vi bjuder på fika och kaffe

Vid frågor, kontakta anhörigkonsulent

Cristina, på 0734-64 74 90 eller cristina.mathiasson@bollebygd.se.

Gerdur, på 0734 64 75 62 eller gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se