Landsbygd

Nu pågår arbetet med utbyggnad av fiber på landsbygden. Här kan du läsa om pågående och planerade projekt just nu.

Pågående projekt

  • Område Väst (Öst gamla R40, Fjällared, Petared, Heden, Hedegärde, Gisslefors.
  • Område Nordöst (från Töllsö, Sjögared till Morjhult).

Planerade projekt

För närvarande planeras den framtida fiberutbyggnaden i flera områden.

  • Område Syd (runt gamla R40, syd gamla R40, syd nyaR40
  • Område Nordöst (Gesebol-Töllsjövägen-Gesebol-Sjögared-Fagerhult och fortsatt norr ut till väg 180).
  • Stamfiber från Olsfors telestation till Gesebols telestation (Bollebygds kommun med 50% bidrag från VGR).

Entreprenörer

Bäck installation AB arbetar med fiberutbyggnaden som entreprenör åt Telia/Skanova. Bäck installation har också ett dotterbolag, Marktec AB, som gör schaktarbeten.

Var sker utbyggnaden?

På kartan nedanför kan du se i vilka områden i kommunen som hushåll och företag redan idag har tecknat avtal (gröna markeringar), eller visat intresse för att göra det (gula markeringar). De som avstått visas med röda markeringar. Observera att markeringarna på kartan är ungefärligt placerade och inte visar hur ett specifikt hushåll har valt att göra. 

Karta över Bollebygds kommun som visar i vilka områden hushåll tecknat avtal för fiberutbyggnad.