Samarbetsavtal med Telia

Ett långsiktigt samarbetsavtal om fiberutbyggnad i kommunen tecknades med Telia i september 2015. Handslaget innebär en stabil och hög Internetkapacitet i hela kommunen.

Avtalet tecknades i september 2015. Lars Sandgren från Telia, Ann-Charlotte Lind, samhällsbyggnadschef och Anders Einarsson, kommunchef i Bollebygd är nöjda med avtalet som innebär att hela kommunen kan få en fiberinfrastruktur med stabil och hög internetkapacitet. Tätorterna Bollebygd, Olsfors, Hultafors och Töllsjö var färdigbyggda i december 2016. Landsbygden kommer därefter att prioriteras. Telias dotterbolag Zitius äger projektet.

Beställningsmaterial av fiber har gått ut till alla hushåll i kommunen. När det blir byggbeslut för ditt område kommer en orderbekräftelse att skickas ut då har du 14 dagar på dig om du ångrar din beställning.

Telia öppen fiber erbjuder flera olika tjänsteleverantörer för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.

Telias nätbolag Skanova har sökt bidrag av Jordbruksverket (länsstyrelsen) för 40 procent av projektkostnaden. Det krävs att 85 procent av hushållen i ditt område (minst 200 hushåll) anmäler intresse om fiber för att få max poäng på den delen i bidragsansökan. Fritidshus medräknas inte och det är viktigt att Zitius får in uppgifter om dem.