Buss 404 på Bollebygd busstation

Enkät om kollektivtrafik

Bollebygds kommun har tagit fram en enkät för att ta reda på behovet av kollektivtrafik runt om i kommunen.

Bollebygds kommun kommer att träffa Västtrafik vid två tillfällen under året och diskutera kollektivtrafiken i kommunen. Vi behöver då ha med oss ett underlag om hur ni som bor eller arbetar i kommunen reser kollektivt och vilka behov och önskningar ni har.

Syftet med enkäten är att utvärdera invånarnas nuvarande och potentiella behov av kollektivtrafik.

Underlaget ska ligga till grund för att vi ska kunna påverka Västtrafik att planera för framtida kollektivtrafik i kommunen på bästa sätt.

Enkäten kommer vara öppen att svara på till och med oktober 2019. Resultatet kommer att presenteras efter sammanställning gjorts av svaren under hösten 2019.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.