Mobilmeny.

Information från Västtrafik: linje 404 ersätts av linje 402

Förändring av linje 404 vid tidtabellskiftet 13 december 2020.

Linjen ersätts av linje 402. Linje 402 kommer köra i rusningstid mellan Bollebygd via Olsfors och Hultafors till Sandared. Du som ska resa till Borås får göra ett byte till linje 151 i Sandared.

På kvällar och helger kommer det att finnas anropstyrd trafik på linje 402. Denna förändring beror på att det är få som reser under dagtid och under helgerna.

  • Västtrafik har sett över kollektivtrafiken i hela Sjuhärad och i samband med tidtabellskiftet den 13 december sker en del förändringar av trafiken.
  • Västtrafiks utgångspunkt när de planerar trafiken är alltid att förbättra för så många som möjligt. De utgår från hur resandet ser ut och tar även hänsyn till synpunkter från resenärerna.
  • Det har varit få som rest på dagtid och på helgerna med linje 404 enligt Västtrafik. Därför ersätts den av en ny linje, 402, vid tidtabellskiftet. Linje 402 kommer köra i rusningstid mellan Bollebygd via Olsfors och Hultafors till Sandared. Du som ska resa till Borås får göra ett byte till linje 151 i Sandared.
  • Västtrafik är medvetna om att detta kommer innebära en försämring för några. Helst skulle Västtrafik vilja möta alla önskemål och erbjuda kollektivtrafik till alla men trafiken behöver också vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbar.

Utöver den linjelagda kollektivtrafiken finns det också möjlighet att resa med närtrafik, som innebär att man ringer och beställer en resa från hemmet till en närtrafikhållplats inom kommunen.

Se Västtrafiks hemsida för tidsintervall. Länk till annan webbplats. Närtrafiken är från tidtabellskiftet tillgänglig för alla som bor utmed linje 402 förutom de som bor i Bollebygds tätort. Närtrafiken har 5 turer måndag till fredag och 4 turer lördag och söndag. Både under dagtid och kvällstid.