Mobilmeny.

Bokning

Flera av kommunens lokaler är möjliga att boka av allmänheten, föreningar och företag till en midre kostnad

Bokningsbara lokaler flyttas till ny tjänst

Kommunen lokaler administreras via en tjänst som heter e-serve. På sikt kommer det vara möjligt att själv boka dessa lokaler. Just nu pågår det ett arbeta med att koppla ihop E-serve med kommunens kalnedersystem. Detta medför att tjänsten att boka själv inte är igång.

Bokning av lokaler

  • Cafélokal - Krafthuset
  • Konferensrum - Krafthuset
  • Krokdal - matsalen på Bollebygdskolan
  • Övervåningen på biblioteket

Bokning av idrottshallar

  • Bollebygdsskolans idrottshall (stora och lilla)
  • Töllsjöskolans idrottshall
  • Örelundskolans idrottshall

För att boka någon av ovanståede lokaler kontakta då Kultur- och fritidschefen.