Mobilmeny.

Integration på kvinnors villkor

Digitalt författarbesök 9 mars: Möt Ulla Björnberg, aktuell som en av skribenterna bakom boken Att ge upp har inte övervägts: Göteborgskvinnor i rörelse/r, som handlar om hur kvinnor historiskt har slutit sig samman för att förbättra sin tillvaro.

Integration på kvinnors villkor
Kostnadsfritt, digitalt, författarbesök
9/3 klockan 18.00–19.00


Ullas kapitel har rubriken Integration på kvinnors villkor och den 9 mars har du möjlighet att ta del av hur invandrarkvinnor påverkar sina livsvillkor. Hon belyser vilken betydelse föreningar och kvinno-organisationer kan ha för vänskap, kunskap och medborgarskap. Ulla knyter också an till sina tidigare studier av Hässleholmen i Borås på 70-talet, vad har hänt sedan dess?

Om Ulla Björnberg

Ulla Björnberg är professor emerita vid Göteborgs Universitet. Hon blev filosofie doktor i sociologi 1981 och professor i sociologi med inriktning på kön, familj och samhälle 1996. Hon har intresserat sig för områden såsom migration, flyktingskap och kön men också familjepolitik ur ett globalt perspektiv utifrån kvinnors mänskliga rättigheter och om feministiska utmaningar för flyktingpolitik i Europa.

Anmälan

Anmäl dig till det digitala författarbesöket nedan. Du kommer att få en länk till sändningen i god tid innan författarbesöket börjar. Du får länken till den e-postadress som du uppger i anmälan.

Webbinariet genomförs i Microsoft Teams och du kan följa det i din webbläsare. Notera att du behöver använda antingen Microsoft Edge eller Google Chrome som webbläsare.

Kontakt

Linda Sjöö, projektledare för Europa Direkt Sjuhärad: linda.sjoo@bollebygd.se
Nina Persson,
Barnbibliotekarie/Barnkultursamordnare: nina.persson@bollebygd.se

Sista anmälningsdag är den 9 mars klockan 18.00.