Mobilmeny.
Bild på olika bollar som används inom olika idrotter

Investeringsstöd till föreningar i Bollebygds kommun

Kommunfullmäktige beslutade i Mål- och budget 2022-2024 att avsätta extra medel till föreningslivet under 2022, genom ett utökat investeringsstöd. Satsningen görs för ge föreningarnas möjligheter att söka stöd till investeringar som i sin tur möjliggör en förbättrad folkhälsa, ett rikare kulturliv och främjande av tillgänglighet.

Syftet med dessa medel är att ge föreningar möjligheter att söka stöd till investeringar, som i sin tur möjliggör en förbättrad folkhälsa, ett rikare kulturliv och främjande av tillgänglighet.

För att ta del av dessa extra medel ska föreningen skicka in en ansökan till Kultur- och fritid senast den 10 maj, så att Utbildningsnämnden kan besluta om fördelning på nämndens möte den 15 juni.

En förening som beviljats bidrag ska göra en skriftlig återrapportering vid årets slut för att beskriva vad pengarna har använts till. Om pengarna använts till annat än vad som angivits vid ansökan eller inte alls blir föreningen återbetalningsskyldig.

Bidrag ges endast till de föreningar som finns i Bollebygds kommun.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.