Mobilmeny.

08 juni 2020

Anmäl dig till årets ungdomsläger!

För dig som fyllt 13 år och gått ur 6:an & dig som ännu inte fyllt 18 år väntar fyra dagar fyllda med utomhusaktiviteter, sol & bad, grill,
gott sällskap och mycket annat…

Lägret pågår mellan 22 juni – 25 juni 2020 på Välagården i Varnum. Deltagaravgiften är på 400 kr och täcker resa, mat och logi. Anmäler gör du via anmälningsblanketten du kan skriva ut och fylla i eller hämta på ungdomsgården. Din vårdnadshavare måste skriva under. Resan är såklart helt drogfri.

Anmäl dig senast den 12:e juni 2020!

Observera att anmälan är bindande och att hela avgiften ska vara betald innan avresa. Betalning sker kontant direkt till Bollebygds ungdomsgård, Krafthuset. Ange allergierpå anmälningsblanketten. Vårdnadshavarens underskrift är obligatorisk.

Frågor? Hör av dig till någon av följande:

Peter Erdman 0734-64 75 63 peter.erdman@bollebygd.se
Nathalie Trochez 0734-64 75 69 nathalie.trochez@bollebygd.se
Ulrika Wallström-Olsson 0734-63 75 74 ulrika.wallstrom.olsson@bollebygd.se

Årets läger anpassas efter coronaföreskrifter

Bollebygds kommun ser till att lägret genomförs i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Därför har vi bland annat begränsat antalet deltagare till 26 deltagare och 4 personal. Vi kommer att vara inkvarterade max två i varje rum med våningssängar. Deltagarna får inte besöka varandras rum - umgås får de göra antingen utomhus eller i de stora sällskapsrummen. 

Vi har även förvissat oss om att lägergården följer de hygieniska aspekterna vi förväntar oss inför vår vistelse där.

Alla deltagare ska vara fria från symptom

Deltagare som under vistelsen börjar uppvisa förkylningssymptom såsom feber, andningssvårigheter, hosta, ont i halsen eller annat som misstänks kunna vara covid19 kommer få åka hem. Likaså förväntar vi oss att anmälda deltagare stannar hemma helt om hen uppvisar förkylningssymptom innan avresa. Deltagaren måste ha varit symptomfri minst 48 timmar innan avresa.