Mobilmeny.
Bilden på en skylt med grön texten "Motionsspår 3 km"

Bokning av kommunens lokaler

Kommunen kommer att förlänga det tillfälliga förbudet att inte hyra ut kommunens lokaler till privatpersoner och företag.

Arbetet med fördelning av halltider är påbörjat, målet är att detta ska vara klart v. 28. Därefter är det möjligt för idrottsföreningar att bok in sig med preliminär start 15 augusti.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att reglerna kring bokning av kommunens lokaler kan, med kort varsel, komma att ändras. Förbudet gäller preliminärt till och med 15 augusti 2021.