Mobilmeny.
Bild på ledmarkering Sjuhäradsleden.

Ny märkning på Sjuhäradsleden

Nu är Sjuhäradsleden uppmärkt, så att det ska vara lättare att hitta rätt.

Nu är Sjuhäradslede uppmärkt från Hindås till kommungränsen vid Hultafors. Vi har samtidigt gjort en justering av leden uppe vid Fjälla. Mer infortmation om Sjuhäradsleden hittar du under fliken Upplev och göra