Mobilmeny.

Att vara ungdom idag

Sommaren 2020 har vi - Hana Norder, Lorena Kabashi, Inez Wessman och Emma Giöbel - feriearbetat i Bollebygds kommun. Vi har fått i uppgift att dokumentera hur det är att vara ung i Bollebygd, främst efter att barnkonventionen implementerades i lagboken. Här hittar ni vad vi har kommit fram till.

Vi har utgått efter våra egna erfarenheter och även intervjuat andra ungdomar både muntligt och från en enkät där vi fått fram statistik om hur det är att vara ungdom i bollebygd.

Att svara på hur de är att vara ungdom idag är riktigt svårt. Det handlar om så mycket olika saker att vara ungdom. Dessutom är vi alla olika med olika förutsättningar, men att vara ungdom handlar om att leva i nuet, att ta steget att känna sig fri att bli mer självständig och långsamt möta vuxenlivet. Att ta reda på vem man är som människa och hitta sig själv. Ungdomen är den fas i livet då många vill bli mer självständiga från sina vårdnadshavare. Då man vill börja leva sitt eget liv och ta ansvar. Framförallt börjar vänner bli en större del av ens vardagliga liv och de börjar att spela en större del i det som formar en som person medan familjen får ett mindre inflytande.

Vi ungdomar är ofta drivna individer med mycket kreativitet och energi. Vi löser våra problem i stället för att se bort från dem och vi försöker att göra vårt bästa även om det inte alltid blir som vi tänkt oss. Vi ser oftast det positiva och vi är målmedvetna. Samtidigt som vi lever i nuet, tänker vi även på vår framtid. Framtiden tycks vara något som nästan alla unga är måna om och vi alla strävar efter en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling.

Så vad gillar vi ungdomar att göra? Som sagt är vi alla olika med en rad olika intressen och förutsättningar. Vi gillar allt från att vara en del av olika föreningar till att läsa böcker, träna, jobba, kolla på filmer och serier, resa eller bara umgås med vänner och familj och mycket mer. I samband med att vara ung och hitta sig själv så upptäcker man även nya intressen. Många av oss är väldigt öppna för nya upplevelser, speciellt i sällskap av en nära vän.

En stor del av vår tid befinner vi oss även i skolan och följaktligen blir utbildning en viktig del av mångas liv då den lägger grunden för vår framtid. Att känna betygspress är därför något som de flesta unga förmodligen kan relatera till.


Sociala medier har kommit att spela en stor roll i våra liv där vi både kan få reda på saker och uttrycka våra egna åsikter. Vi kan komma i kontakt med folk som delar våra intressen och det är förmodligen nu lättare än någonsin att skaffa nya vänner. Det är också ofta genom sociala medier vi håller uppe kontakten med vänner, speciellt de som bor längre bort. Det är kontakter som tidigare generationer kanske skulle tvingats överge just på grund av implikationer som följer av distansen.

De flesta av oss har nog trots de positiva aspekterna med sociala medier en kluven inställning till dem då de också för med sig mycket negativt. Att kunna se så många människor på en skärm är inte normalt och ju större vår bekantskapskrets blir desto högre blir pressen på att leva upp till ideal.

Vi kan idag se på både unga tjejer och killar att de ofta har problem med sin självbild. Många tjejer har problem med ätstörningar och en allt större del av unga män tar steroider för att kunna se ut som “idealet”. Egentligen är det inte så konstigt eftersom att vi idag ser modeller i mobilen flera gånger per dag. Det kan skapa en skev uppfattning, att det är normalt att se ut som en modell och att det är fel på en själv om man inte gör det. Det finns dock ett ljus i slutet av tunneln då det vuxit fram en kroppspositiv rörelse även här i Sverige som bevisar att man kan vara vacker och självsäker utan plastikoperationer, extrema dieter och ohållbara träningsprogram.

Ta del av hela vårt resultat

I menyn finns följande undersidor där vi presenterar vårt resultat av vårt projekt.