Mobilmeny.

Enkätundersökning

Vi genomförde en enkät för att se vad ungdomar i Bollebygds kommun saknar, tycker och tänker kring kommunen. Vi fick 53 svar där åldrarna var mellan 11 till 21 år. Vi fick svar från ungdomar som bor i regionerna Bollebygd, Töllsjö, Hultafors och Olsfors.

Ungdomarna tycks vara överens om att det finns brister i kollektivtrafiken i Bollebygd. Utöver det önskas det även mer aktiviteter, sysselsättning för funktionsnedsatta, en ny idrottshall, skatepark, fler cykel- och gångbanor (till de olika badplatserna till exempel), hopptorn på badplatserna och bättre gatubelysning.

Vi fick även in svar om vad som är uppskattat i kommunen och där var svaren väldigt lika. Gemenskapen, det lilla mysiga och trygga samhället vi har och även våra fina badplatser, multiplaner och ungdomsgården i kommunen är väldigt uppskattade.