Mobilmeny.

Kollektivtrafik

Vi ser kollektivtrafiken som en viktigt del i våra liv då det är färdmedlet vi använder oss av när vi ska ta oss runt. Vi fick in mycket åsikter om just kollektivtrafiken från våra ungdomar, allt från att vi är tacksamma för de nya tågen och bussarna men också klagomål om att kollektivtrafiken borde förbättras på olika sätt.

Synpunkterna handlar nog mycket om att Bollebygd inte har så mycket att erbjuda för ungdomar vilket gör att många vill kunna ta sig till andra ställen för att hitta på saker. Just därför tycker vi att kollektivtrafiken är något som behöver förbättras för att ungdomar ska kunna ta sig runt och hitta på saker på sin fritid.

Det finns synpunkter på att de inte finns tillräckligt med avgångar vilket gör att man behöver vänta väldigt länge till nästa avgång. Speciellt när man behöver att kunna ta sig till och från skolan vilket gör att folk inte längre väljer att utnyttja kollektivtrafiken alls. Vi önskar en förändring gällande busstidtabellerna så att dessa problem kan åtgärdas.

Efter att ha pratat med den ansvarige för kollektivtrafiken i Bollebygd har vi fått en bättre förståelse för varför det ser ut som det gör. Trots det har vi fortfarande synpunkter på kollektivtrafiken. Vi har förstått att vi har satsat mycket på att ha bra busstider på vardagar så folk kan ta sig till och från skolan, vilket är väldigt uppskattat. Vi önskar samtidigt fler bussar och tåg som går mer utspritt under dagen istället för att alla går runt samma tider. Vi skulle också önska att det gick mer bussar på helgerna eftersom att vi ungdomar saknar saker att göra på fritiden i Bollebygd. Vi ser detta som en viktig fråga för att kunna leva ut vår ungdom på bästa sett.

Vi har också fått reda på att två tredjedelar av Bollebygds invånare pendlar till jobbet och på grund av det tycker vi att det kan vara gynnsamt att utveckla kollektivtrafiken ytterligare, inte minst ur ett klimatperspektiv.

Vi har dock också förstått att vi som privatpersoner har en stor möjlighet att kunna förändra kollektivtrafiken och att det ligger mer på oss än på kommunen. Det är inte Bollebygds kommun som äger frågan men vi upplever att informationen kring hur man kan påverka är bristfällig.