Mobilmeny.

Kultur

Vi saknar flera kulturgrupper, då vi endast har biblioteket och ungdomsrådet. Vi har som förslag att skapa dans och musikgrupper för att unga ska få både kunskap och mer gemenskap med andra samt kunna utveckla sina talanger.

Vi tycker att biblioteket kunde haft fler aktiviteter och kurser för ungdomar, som till exempel design, konst, bokklubbar, film, utebio och musikkurser som skulle kunna hållas av lite äldre ungdomar, det skulle också skapa fler arbetsmöjligheter.

Ett annat förslag vore att öppna ett helgcafé på biblioteket som ungdomar skulle kunna driva. Detta då det saknas mötesplatser i Bollebygd och eftersom att det skulle vara en bra jobbmöjlighet.