Mobilmeny.

Multiplaner och Ungdomsgården

När vi frågade ungdomar vad som var det bästa med Bollebygd både i intervjuer och i enkätundersökningen var de ständigt återkommande svaren multiplanerna på Bollebygdsskolan och Ungdomsgården.

Våra nybyggda multiplaner vid skolan är något som ungdomarna uppskattar då de är där en stor del av deras fritid. De är även anpassade för många åldrar, vilket gör att många är där ofta och tycker att det ett roligt ställe att vara på. Det finns både basket och fotbollsplaner. Eftersom denna plats är väldigt uppskattad önskar vi att det ska finnas möjlighet att kunna stanna längre på kvällarna. Därför skulle vi vilja att lamporna släcks senare. Belysningen krävs framförallt för att det ska kännas tryggt att vara kvar på kvällen när det börjar mörkna. Men också för att fordon som åker in ska kunna se att det är människor där och även att det som är på multiplanerna ska kunna se vilka det är som kör in.

Ungdomsgården är också en uppskattad verksamhet hos ungdomar och många är där på sin fritid. Den är öppen måndagar, onsdagar och fredagar efter att skolan slutat och det är många som berättat att de ses där för att umgås med sina vänner. Det finns även aktiviteter att göra, både under eftermiddagar och kvällar. Ungdomsgården har öppet för ungdomar mellan 13-18 år, och aktiviteterna är anpassade för alla.

Ungdomsgården håller även i olika läger för ungdomar, nu i sommar har de åkt på sommarläger. Möjligheten till läger är riktigt bra och det skulle vara kul om det arrangerades fler läger på andra lov. I vår enkät fick vi flera önskemål om att gården ska vara öppen fler dagar i veckan. Vi tycker att det är en bra idé då gården når ut till en bred åldersgrupp med mycket aktiviteter och är ett bra ställe för unga att umgås.