Miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter klassas som miljöfarliga verksamheter. Om du ska driva en sådan verksamhet måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Beroende på vilken typ och omfattning din verksamhet har söker du
tillstånd vid olika instanser. Tänk på att göra din anmälan i god tid
innan du ska starta, minst sex veckor innan verksamheten startar.  Du
får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd. Verksamheter klassas på förljande sätt:

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.