Tyftet

Området ligger i norra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer från centrum. Området är uppdelat i två etapper. De 12 kommunala tomterna i etapp 1 är alla sålda. Etapp 2 omfattar 31 tomter med försäljningsstart i juni 2017

Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst 2 våningar, inklusive souterrängvåning och inredningsbar vind uppföras. Souterrängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om 3 meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.

Att söka tomt

För att söka en tomt fyller du i intresseanmälan i högerspalten och lämnar den till kommunen.

Det krävs inte att du är registrerad i tomtkön för att lämnga in en intresseanmälan, men läs gärna igenom gällande regler för tomtkön för mer information om processen att köpa tomt av kommunen.