Tyftet

Området ligger i norra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer från centrum. Området är uppdelat i två etapper. De tolv kommunala tomterna i etapp 1 är alla sålda. Etapp 2 omfattar 31 tomter med försäljningsstart i juni 2017.

Information om fördelning av tomter

Just nu pågår fördelningen av tomter på Tyftet etapp två, samt de  tomter som är lediga på Bergadalen. Vi uppdaterar löpande på webben vilka tomter som sålts, och kontaktar alla som lämnat in intresseanmälan i turordning utifrån plats i tomtkön.

Processen att fördela tomter tar ganska lång tid eftersom vi hela tiden vill kunna erbjuda den lediga tomt som man rangordnat högst. Det innebär att vi ibland måste vänta in att någon bekräftar sitt intresse för en viss tomt innan vi kan gå vidare med nästa person, eftersom man kanske har valt ungefär samma tomter och vi vill erbjuda en så högt rankad tomt som möjligt till varje person.

Webben uppdateras löpande med ny information om vilka tomter som har sålts hittills. Prenumerera gärna på uppdateringar, se högerspalten på denna sida. 

 

 

Det är viktigt att tänka på att tomterna inte är byggklara, utan kommer behöva bearbetas inför byggnationen. För att underlätta till exempel vid förflyttning av massor, och även fortsatt under byggskedet, kommer förvaltningen ställa samman en kontaktlista med de köpare som vill vara med.


Tillåten byggnation

För fullständiga bestämmelser se plankartan i högerspalten. Nedan sammanfattas några av planbestämmelserna.

Tomt får bebyggas till maximalt 30 procent av tomtarean.

På tomten får friliggande villa eller parhus i högst två våningar, inklusive suterrängvåning och inredningsbar vind uppföras. Suterrängvåning ska utföras om det är lämpligt för anpassning till befintlig mark.

Komplementbyggnad, exempelvis garage, carport eller uthus, får ha en maximal byggnadshöjd om tre meter och en byggnadsarea om 50 kvadratmeter.