Företagsfrukost

Frukostmöten

Kommunen bjuder in dig som företagare till frukostmöten några gånger om året. Då informerar vi om det som är aktuellt i kommunen och för dig som företagare.

Våra frukostmöten gör det möjligt för oss att ha en dialog med er företagare, både kring näringslivsfrågor och hur vi tillsammans kan göra Bollebygds kommun attraktiv.

Aktuella frågor och dialog

På mötena informerar vi om allt från olika byggplaner i kommun till aktuella händelser. Vid flera tillfällen håller vi frukostmötena på ett företag, då vi även får en inblick i det företagets verksamhet. Frukostmötena brukar äga rum tidigt på morgonen, från klockan 07.30 och pågår cirka en och en halv timma. Kommunalråd, kommunchef och näringslivschef finns på plats och vill gärna träffa dig som företagare.

Kommande frukostmöten 2018

Frukostmöte på Tingkullen i Bollebygd den 9 november.

Plats: Tingkullen, Gästgivargränd 4, Bollebygd
Tid: Klockan 07.30 – ca 09.00

Program

  • Presentation av Samhällsbyggnadsförvaltningen – Ann-Charlotte Lind, Samhällsbyggnadschef
  • Kommunpolis – Anders Cronehag och Karin Mårdh Stavåsen
  • Aktuella Planer – Fredrik Engkvist, Plan- och Etableringschef
  • Information från Peter Rosholm – kommunstyrelsens ordförande

Tidigare frukostmöten 2018

Frukostmöte på brandstationen i Töllsjö den 25 maj

Anmälan till frukostmöte

Du kan anmäla dig för att delta på frukostmöte genom att fylla i formuläret. Du kan även fylla i formuläret om du och ditt företag skulle vilja ha ett frukostmöte eller ett företagsbesök på plats. Anmälan går till vår näringslivschef. Vi behöver de kontaktuppgifter du fyller i för att ta emot din anmälan. Vi sparar uppgifterna så länge tills frukostmötet har varit. För att hantera dina kontaktuppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”.


Kontaktuppgifter till kontaktperson * (obligatorisk)Vill ditt företag ha ett företagsbesök eller frukostmöte?