Familjehem

En del barn och unga kan av olika anledningar inte bo hemma och kan därför behöva komma till ett familjehem. Familjehemmet tar emot barnet i sitt hem och hjälper barnet att få en trygg tillvaro.

Vad är ett familjehem?

Att vara familjehem (tidigare fosterhem) innebär att vara barnets familj. Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet men också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet. Som familjehem är man inte vårdnadshavare. Det innebär att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden.

Familjehemssekreterare finns alltid till hands för vägledning. Familjehemssekreterare följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Vilka är barnen?

Barn som behöver ett familjehem har en sak gemensamt. Deras biologiska föräldrar kan av olika anledningar inte ge dem den trygghet de behöver. Föräldrarna kan exempelvis ha missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Ett familjehem får all information om barnet som behövs för att på bästa sätt förstå barnet och kunna tillgodose barnets behov.

Hur blir man familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Barns behov ser olika ut och därför behövs också olika slags familjehem. Ett hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ensamstående eller i par

Innan en familj blir ett familjehem gör familjehemssekreterare en utredning på familjen. För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. En utredning innebär att familjehemsteamet gör hembesök samt intervjuer med familjen. Familjehemsteamet gör också kontroller i polis- och socialregister samt i kronofogdens register.

Som familjehem har ni:

  • Stöd från familjehemssekreterare
  • Ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer
  • Utbildning och handledning

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
  • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Är du intresserad?

Välkommen att höra av dig till familjehemssekreterare:

Frida Ödman 033 – 430 58 65

Inger Thomasson 033- 430 58 55