Försäkring

Alla barn och elever i Bollebygd är olycksfallsförsäkrade.

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats
tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.