Matematikbok

Gymnasium

Bollebygd har ingen gymnasieskola med nationella program, utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. Gymnasieplatserna köps främst i Borås och Härryda. Vad vill du läsa? Valet av program är ditt!

Om du vill läsa en utbildning som inte Härryda eller Borås kan erbjuda har du möjlighet att söka gymnasieskolan i andra kommuner där du hittar det program du vill läsa.

Du får vägledning till att göra rätt val för dig

Inför valet till gymnasiet erbjuds eleven vägledning och information om de olika programmen vid flera tillfällen.

Allmän information i klassrummet, enskilda samtal, studiebesök till gymnasieskolor i Borås och Härryda, föräldrainformation på kvällstid m.m.

Studie- och yrkesvägledaren

Har sitt rum i Bollebygdskolan 7-9.

Vägledning inför studier och yrkesval, gäller för kommunens alla invånare. Detta görs genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, klassinformationer, studiebesök och hantering av prao med mera.

Har du behörighet till gymnasieplatsen?

Behörighetskravet för att kunna söka till gymnasiet har skärpts i och med den nya gymnasiereformen.

För att läsa ett yrkesförberedande program

Lägst betyget E i svenska, engelska och matte. Och ovan på det lägst betyget E i minst fem ämnen till.

För att läsa ett högskoleförberedande program

Lägst betyget E i svenska, engelska och matte. Och ovan på det lägst betyget E i minst nio ämnen till.

Saknar du behörighet till att läsa vidare?

Om du inte är behörig att gå nationella program i gymnasieskolan eller av någon anledning inte antagits eller valt att inte börja där du erbjudits plats, så erbjuder Bollebygd att du börjar vid något av Introduktionsprogrammen på Bollebygds gymnasieskola i Krafthuset. Utbildningen är öppen för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte är behöriga för nationella program i gymnasieskolan eller som har synnerliga skäl.

Läs mer om introduktionsprogrammen.