Matematikbok

Gymnasium

Bollebygd har ingen gymnasieskola med nationella program, utan köper gymnasieplatser i andra kommuner. Bollebygd samverkar främst med gymnasieskolorna i Sjuhärad och Härryda och det är på dessa skolor som de flesta av Bollebygds ungdomar studerar under sina gymnasieår.


Som elev har du rätt att söka till vilken skola och kommun du vill men det är mottagande kommun som avgör om du blir mottagen i första eller andra hand. Du kan söka till alla riksrekryterande utbildningar och till alla friskolor i hela Sverige och bli förstahandsmottagen, men söker du till en kommunal skola som Bollebygd inte har samarbetsavtal med, så blir du mottagen först om det finns platser kvar efter att ortens egna ungdomar blivit antagna.

Bollebygd har inga avtal med GR, Göteborg med kranskommuner, vilket innebär att vi kan söka till kommunala skolor där, men måste vara förberedda på att få avslag på vår ansökan om inte särskilda skäl finns. Vill du åberopa Särskilda skäl för att kunna prövas i första hand kan du bifoga en ifylld blankett med din ansökan. Blanketten hittar du på www.gymnasievalsjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan

Valet till gymnasiet görs i år 9 på grundskolan och sista ansökningsdag brukar vara den 1 februari.

Eleverna får ett personligt lösenord hemskickat från Gymnasieantagningen i Sjuhärad och med hjälp av detta loggar eleven in på www.gymnasievalsjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gör sitt val. Valen på ansökan skall rangordnas i den ordning som eleven vill ha sina val, där val 1 är det som eleven helst vill gå och val 2 det som eleven näst helst vill gå, osv. När valet är ifyllt skall ansökan bekräftas, skrivas ut, signeras av eleven och lämnas till studie- och yrkesvägledaren.

För att vara behörig att få påbörja studier på gymnasiet så krävs det godkända betyg i:

 • Svenska, engelska och matematik + 5 andra ämnen för att få påbörja ett Yrkesförberedande program
 • Svenska, engelska och matematik + 9 andra ämnen för ett Högskoleförberedande program

8 respektive 12 godkända betyg av de 16/17 betyg som eleverna läser är ett minimikrav. Ofta krävs det godkända betyg i fler ämnen för att man ska kunna konkurrera om en plats på ett program och skola. Du kan se tidigare års antagningsstatistik över vilka poäng som krävts för att kunna komma in på ett visst program för skolorna i Sjuhärad på www.gymnasievalsjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under våren kan eleverna ta del av det preliminära beskedet, som baseras på elevernas höstterminsbetyg i år 9, för att se hur man ligger till med sitt gymnasieval. Antagningspoängen varierar år från år efter elevernas intresse och meritpoäng. Mitten på april till mitten av maj så öppnar ansökningssidan upp igen för att de elever som vill göra någon ändring i sitt val skall kunna göra detta. Kanske behöver man lägga till fler val i sin ansökan om man är osäker på om meritpoängen räcker för de val man gjort eller kanske har man ångrat sig och vill byta plats eller ta bort eller lägga till något val.

Runt 1 juli kommer det definitiva beskedet, baserat på elevernas vårtermins betyg i år 9. Då kan eleverna med sitt lösenord logga in och läsa sitt antagningsbesked på hemsidan www.gymnasievalsjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Obs att det är väldigt viktigt att man svarar på sitt gymnasiebesked och tackar Ja resp Nej till de platser man erbjuds inom utsatt tid!

Nationella program

Inom gymnasieskolan i Sverige finns 18 nationella program: 6 högskoleförberedande och 12 yrkesförberedande. Det finns också 6 riksrekryterande program och 5 Introduktionsprogram.

Högskoleförberedande

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskaps programmet
 • Samhällsvetenskaps programmet
 • Teknikprogrammet

Yrkesförberedande program

 • Barn- och fritdsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordon- och transsportprogrammet
 • Handel- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Riksrekryterande

 • Flygteknikutbildningen
 • Marinteknikutbildningen
 • Sjöfartsutbildningen
 • Tågteknikutbildningen
 • Utbildningen för samiska näringar
 • Yrkesdansarutbildningen

Du kan läsa mer om innehållet på de olika programmen på Skolverkets informationsplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du också information om programmen på flera andra språk.

Introduktionsprogrammet

Om eleven saknar behörighet för att söka till gymnasiet så erbjuds eleven en plats på Introduktionsprogrammet på Bollebygds gymnasieskola som ligger i Krafthuset i centrala Bollebygd. Utbildningen är öppen för ungdomar mellan 16-20 år som inte är behöriga för ett nationellt program eller som har synnerliga skäl. Vilket av Introduktionsprogrammen du antas till avgörs av vad du har för mål med dina studier och vad du har för möjligheter. Du kan läsa mer om de fem inriktningarna på Introduktionsprogrammet på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eleverna som går på någon av inriktningarna på Introduktionsprogrammet i Bollebygd har en individuell studieplan. Eleverna studerar i mindre grupp med mycket stöd från lärarna. De flesta elever går på Introduktionsprogrammet under 1 år för att bli behöriga att söka ett nationellt program. En del elever studerar varje dag på skolan medan andra varvar sina studier med en praktikplats beroende på vad målet är med studierna.

Utbildningen är kostnadsfri med fria måltider på restaurang Bollegården, fria läromedel och fria resor, om du uppfyller kraven på avstånd till skolan. Om du genomför dina studier enligt din studieplan har du rätt till studiemedel.

Vill du komma i kontakt med personalen på Introduktionsprogrammet; IM, i Bollebygd, så kan du ringa till: Karl-Henrik Lindblom 033-4305614 eller till Mari Aro 033-4305604 eller maila karlhenrik.lindblom@bollebygd.se eller mari.aro@bollebygd.se

Studie- och yrkesvägledning

I Bollebygd finns en studie- och yrkesvägledare SYV som har sitt rum på Bollebygdskolan 7-9.

SYV hjälper gärna alla kommunens invånare med vägledning inför studier och yrkesval. För eleverna i grundskolan erbjuder SYV enskilda samtal, gruppsamtal, information i klass, studiebesök på gymnasieskolor, föräldrainformation m.m. som en hjälp inför valet till gymnasiet. Bollebygdskolans Framtidsdag, med yrkes- och gymnasiemässa, samt elevernas praoperioder i åk 8 och 9, kan också vara en hjälp inför val av studier och yrke.

Om du, ungdom eller vuxen, funderar på att börja studera och vill ha någon att bolla tankar med, är du välkommen att kontakta Bollebygds SYV för att boka ett samtal. Tillsammans vidgar vi vyer, rätar ut frågetecken och tar reda på vad som krävs för att just du skall nå dina mål. Välkommen att höra av dig till Jessica Lindh