Vuxenutbildning

Bollebygd erbjuder i samarbete med, i förstahand Borås kommun, vuxenutbildning. Men du kan själv välja vilken kommun du vill läsa i.

Vem kan läsa på vuxenutbildningen

På Vuxenutbildningen får du läsa från och med hösten det år du fyller 20. Du ska även vara skriven i kommunen. Är du under 20, men har slutbetyg från gymnasiet, gymnasie¬examen eller studiebevis är du också välkommen.

Hur du söker för att studera på vuxenutbildningen

Du som vill studera kan ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att diskutera och lägga upp en individuell studieplan. Ansökan görs hos respektive kommun men sedan måste en kopia på ansökan mailas eller skickas till Bollebygds kommun för godkännande.

Sökanden prioriteras utefter de punkter som nämnden gemensamt kommit fram till, där man främst tittar på tidigare utbildning, mål med studier, behörighetskomplettering m.m.

Vuxenutbildning innefattar kurser på grundläggande eller gymnasial nivå samt SFI (Svenska För Invandrare) och Särvux.

Kan jag läsa om en kurs jag redan tagit

Endast om slutbetyget är F. Har du E eller högre får du inte läsa om din betygsatta kurs, du har då bedömts att redan ha fått del av den informationen och kunskapen.

Läsa en kurs eller läsa till nya kurser

Du är fri att läsa kurser du inte har betyg i. Ny information och kunskap har du all rätt att söka.

Vad innebär betygsprövning

Betygsprövning är att du köper rätten att via vuxenutbildningen pröva dina kunskaper. Du köper möjligheten att få skriva en tenta (ett kunskaps test) som sedan betygssätts. Det blir ditt nya betyg. Du kan på så viss höja eller sänka ditt betyg så många gånger du vill. Tentamen (betygstestet) kostar 500kr per gång.

Öka dina jobbchanser med yrkesutbildning i Boråsregionen

Bollebygd ingår i en statligsatsning där vi samarbete med ett flertal kommuner omkring Borås för att du, vår kommuninvånare ska kunna få möjlighet gå en avgiftsfri yrkesutbildning. Du kan söka avgiftsfria och studiemedelsberättigande yrkesutbildningar som anordnas på olika orter inom Boråsregionen. Tanken är att dessa direkt yrkesförberedande utbildningar kommer förbättra jobbmöjligheterna för våra studenter.