Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du endast lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för driften av de lokala återvinningsstationerna. Dessa finns på flera olika platser i kommunen.

Återvinningsstationerna hittar du på följande adresser:

  • Källevägen, Bollebygd
  • Skräddaregårdsvägen/Listvägen, Bollebygd
  • Ekedalsvägen, Bollebygd
  • Råssa återvinningscentral, kommer att ligga utanför området
  • Affären, Töllsjö
  • Boråsvägen mellan Olsfors och Hultafors

Klagomål om städning, tömning och så vidare lämnar du direkt på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här sorterar du

På webbplatsen www.sopor.nulänk till annan webbplats finns en utförlig guide för källsortering. Du kan också läsa mer på vår sida om källsortering.

Betala inte dubbelt för din avfallshantering

Lägg inte förpackningar i avfallskärlet eftersom det är både miljömässigt och ekonomiskt osmart. Då betalar du för förpackningens avfallshantering två gånger: först då du köper förpackningen och sedan då renhållningsfakturan kommer.