Ansökan återvinningskort företag

Här ansöker ni om återvinningskort för företag.

Företag i Bollebygds kommun och Härryda kommun kan ansöka om ett återvinningskort till Råssa återvinningscentral. Det avfall som lämnas på återvinningscentralen ska sorteras enligt gällande regler.

Besök på återvinningscentralen faktureras enligt gällande taxa. Företag får inte lämna farligt avfall till återvinningscentralen. Max 3 m3 (kubikmeter) avfall får lämnas per besök och endast fordon med maxvikt 3,5 ton får användas.

Företagskortet får endast användas av anställda i företaget.

Kortet skicka med post.

Om ni förlorar ert återvinningskort så kostar det nya kortet 100 kr. Debitering av kortet görs på nästa faktura.

* = obligatoriska svar

Beställningen avser
Multiple selection

Kontaktuppgifter *
User information

 


 

 

 
Förlust av kort genom:
Multiple selectionInformation om behandling av personuppgifter (länk till informationen finns i högermenyn) *