Mobilmeny.

20 februari 2024

Mindre ras utefter Töllsjövägen

Under natten till tisdag 20 februari skedde ett mindre ras mellan Töllsjövägen och ån i höjd med infarten till Erikstorp. Kommunen har kontaktat Trafikverket, som ansvarar för Töllsjövägen.

Trafikverket har varit på plats för att göra en bedömning och återkopplat.

”De har sett över raset och vi kan konstatera att inget i dagsläget är farligt för vägen och vägens bärighet.

Det är inget pågående ras, det har skett på en specifik punkt (det vill säga ej längs med någon större del av vägen) och mer än 10 meter från vägbanekant.

Vi ser dock att en av våra specialister får se över platsen för att bedöma framtida eventuella åtgärder.”

Vi vill tacka alla som hört av sig i frågan under dagen.