Mobilmeny.
Äldre par på promenad på en stig i en grön skog
Händer som håller ett stetoskop som lyssnar på ett rött keramikhjärta.
Vy över Bollegården med grönskande träd och moln på en blå himmel.

Omsorg och stöd

Under olika skeenden i livet ställs vi inför situationer då vi kan behöva hjälp och stöd.

En av de viktigaste uppgifterna för kommunen är att se till att du som invånare får den hjälp och stöd du behöver. Vi har verksamheter som vänder sig såväl till dig som är barn, ung, eller mitt i livet, som till dig som har uppnått hög ålder.

Här hittar du information om äldreomsorg och stöd till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Här finns också information om den hjälp du kan få med ekonomi, familj och familjerelationer, missbruk och våld. Du hittar även uppgifter om borgerlig vigsel.

Sekretess och personuppgifter

Du skyddas av sekretess när du har kontakt med socialtjänsten. Det betyder bland annat att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.