Anslagstavla

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser

Om anslagstavlan

Detta är Bollebygds kommuns digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande kommunfullmäktigemöten, justerade protokoll och andra typer av kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Med anslaget talar vi om att protokollet är justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter.

Prenumerera på justerade protokoll

Om du vill kan du prenumerera på justerade protokoll på anslagstavlan.

Prenumerera på protokoll på anslagstavlan

Vill du prenumerera på justerade protokoll skriver du in din e-post adress, klickar i prenumerera och klickar på ok. Din e-postadress sparas i vårt webbpubliceringssystem och vi behöver den för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”. Du kan också prenumerera på annan information via vår samlingssida för prenumerationer.

Hantera prenumeration