Mobilmeny.
Röstmottagare i gula västar tar emot röster i lokalen för förtidsröstning.
Kommunfullmäktiges politiker sammanträder i Bollebygdskolans matsal.
Panelsamtal Europa Direkt.

Kommun och politik

Bollebygd ligger naturskönt mitt emellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Det är en expansiv kommun med en stark framåtanda och stora utvecklingsmöjligheter. Antalet invånare ökar stadigt, i takt med att nya bostadsområden byggs.

Bollebygds kommun är landets tredje yngsta kommun. 1995 bildade församlingarna i Bollebygd och Töllsjö åter en självständig kommun, efter att ha varit en del av Borås Stad i 20 år.

Här är invånarna nära de förtroendevalda och har alla möjligheter att vara delaktiga och påverka bygdens utveckling.

Här finns också Sjuhärads informationskontor för Europafrågor, Europa Direkt Sjuhärad, vars huvuduppgift är att sprida kunskap om EU och stimulera till debatt om EU-frågor som har betydelse för invånarna i Sjuhärad.