Mobilmeny.

Kontakta oss

Kommunhuset i Bollebygd

Kommunhuset i Bollebygd

Bollebygds kommun

Postadress: 517 83 Bollebygd
Besöksadress: Ballebovägen 2
Telefon: 033-23 13 00
E-post: kommunen@bollebygd.se
Fax: 033-23 14 28

Öppettider

Reception: måndag-fredag 08.00-12.00.
Växel: måndag-torsdag 08.00-16.00,
lunchstängt 12.00-13.00.
Fredag: 08.00-12.00.

Fakturaadress

Bollebygds kommun tar helst emot elektroniska fakturor i formatet Peppol:
Peppol-ID 0007:2120002973

Om leverantör inte kan skicka elektroniskt:

Bollebygds kommun
BOL0101
Box 110
517 23 Bollebygd

Organisationsnummer: 212000-2973

VA-jour

Vid problem med vatten eller avlopp på kvällar och helger.
Telefon: 033-430 55 66

Fastighetsjour

Telefon: 033-430 55 55

Social jour

Telefon: 112

Kommunalråd

Ulf Rapp (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0734-64 70 02
E-post: ulf.rapp@bollebygd.se

Daniel Persson (SD), kommunstyrelsens 1:a vice ordförande
Telefon: 0734-64 70 03
E-post: daniel.persson@bollebygd.se

Kommunens diarium, allmänna handlingar

Telefon: 0734-64 70 10

Kontakter inom våra verksamheter

Medarbetare kan även nås via e-post: fornamn.efternamn@bollebygd.se.Barn och utbildning


Namn

Telefonnummer

Utbildningschef

0734-64 72 14

Utvecklingsledare

0734-64 72 02

Utvecklingsledare

0734-64 72 10

Skolskjutssamordnare

0734-64 72 18

Bollebygdskolan 7-9


Expedition

0734-64 72 17

Rektor

0734-64 72 03

Rektor

0734-64 72 11

Bollebygdskolan F-3


Expedition

0734-64 72 23

Rektor

0734-64 72 07

Biträdande rektor

0734-64 72 05

Speciallärare

0734-64 72 20

Fritidshem Vatten

0734-64 72 75

Fritidshem Luft

0734-64 72 74

Fritidshem Kometen

0734-64 72 72

Fritidshem Månen, äldrefritids

0734-64 72 76

Fritidshem Solen

0734- 64 72 77

0734-64 72 70

Bollebygdskolan 4-6


Expedition

0734-64 72 23

Rektor, tf

0734-64 72 12

Biträdande rektor

0734-64 72 05

Speciallärare

0734-64 72 51

Fritidshem Månen, äldrefritids

0734-64 72 76

Töllsjöskolan


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 04

Fritidshem Granen

0734-64 73 63

Fritidshem Rönnen

0734-64 73 64

Örelundskolan


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 09

Fritidshem Sländan

0734-64 73 05

Fritidshem Snoken

0734-64 73 04

Bollebygds anpassade grundskola


Expedition

0734-64 72 90

Rektor

0734-64 72 06

Avdelning

0734-64 72 84

0734-64 72 85

Förskolor


Expedition

0734-64 72 19

Ekdalens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 44

Igelkotten

0734-64 73 16

Mullvaden

0734-64 73 17

Eriksgården, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 10

Nyfikenheten Blå

0734-64 73 53

Nyfikenhetn Lila

0734-64 73 54

Möjligheten Grön

0734-64 73 49

Möjligheten Gul

0734-64 73 50

Utmaningen Orange

0734-64 73 51

Utmaningen Röd

0734-64 73 52

Nolåns förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 72 13

Utforskarna

0734-64 73 45

Upptäckarna

0734-64 73 46

Äventyrarna

0734-64 73 47

Uppfinnarna

0734-64 73 48

Krokdals förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 44

Katthult

0734-64 72 96

Junibacken

0734-64 72 97

Villa Villekulla

0734-64 72 92

Mattisborgen

0734-64 72 93

Körsbärsdalen

0734-64 72 94

Saltkråkan

0734-64 72 95

Odensgårdens förskola, Bollebygd


Rektor

0734-64 73 30

Blåsippan

0734-64 73 31

Smörblomman

0734-64 73 32

Violen

0734-64 73 33

Vitsippan

0734-64 73 34

Slättängsgårdens förskola, Töllsjö


Rektor

0734-64 73 30

Tigern

0734-64 73 37

Lejonet

0734-64 73 36

Lodjuret

0734-64 73 35

Söråns förskola, Olsfors


Rektor

0734-64 72 13

Sagan

0734-64 73 11

Slottet

0734-64 73 12

Skattkammaren

0734-64 73 13

Trollstigen

0734-64 73 14


Omsorg och stöd

Omsorg och stöd, namn och telefonnummer

Namn

Telefonnummer

Förvaltningschef

0734-64 74 00

Verksamhetschef individ och familjeomsorg

0734-64 74 14

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

0734-64 74 02

Utvecklingsledare

0734-64 74 03

Personligt ombud

0734-64 75 73

Budget- och skuldrådgivning

033-35 75 95

Konsumentvägledning

0771-525 525

Överförmyndare

0734-64 70 11Äldreomsorg


Bollegården, servicehus


Dagverksamhet

0734-64 74 26

0734-64 74 61

Korttidsboende

0734-64 74 78

Bollegårdens restaurang

0734-64 71 55

Våning 1, Gröna gatan

0734-64 74 40

Våning 2, Blå vägen

0734-64 74 39

Demensboende


Demensboende, våning 1, vänster

0734-64 74 28

Demensboende, våning 1, höger

0734-64 74 25

Demensboende, våning 2, vänster

0734-64 74 27

Demensboende, våning 2, höger

0734-64 74 29

Hemtjänst


Planerare

0734-64 74 46

Enhetschef särskilt boende, nattpersonal

0734-64 74 07

Enhetschef hemtjänst, korttid, dagverksamhet

0734-64 74 19

Enhetschef demensboende, hemsjukvård

0734-64 74 06

Biståndshandläggare

0734-64 75 30

Biståndshandläggare

0734-64 75 40

Arbetsterapeut

0734-64 74 76

Arbetsterapeut

0734-64 74 77

Fysioterapeut

0734-64 74 36

Fysioterapeut

0734-64 74 75

Fysioterapeut

0734-64 74 91

Område funktionsnedsättning


LSS Daglig verksamhet


Stationsvägen

0734-64 75 10

Vinkelvägen

0734-64 75 16

Boende LSS


 

Gruppbostad Hembygdsvägen

0734-64 75 21

Serviceboende Vinkelvägen

0734-64 75 23

Enhetschef personlig assistans

0734-64 74 10

Enhetschef boende med särskild service

0734-64 74 12

Enhetschef daglig verksamhet, ledsagare, kontaktpersoner

0734-64 74 11

LSS-handläggare

0734-64 75 41

Individ och familjeomsorg


Mottagningstelefon

0734-64 75 31
0734-64 75 32

Måltid och lokalvård


Enhetschef Måltid

0734-64 7107

Enhetschef Lokalvård

0734-64 71 08

Tillagningskök


Bollegården

0734-64 71 55

Örelundskolan

0734-64 71 53

Töllsjöskolan

0734-64 71 47

Krokdals förskola

0734-64 71 50Uppleva och göra

Namn

Telefonnummer

Turistinformation

033-23 13 00

Bibliotek


Huvudbiblioteket i Bollebygd

0734-64 72 27

Töllsjö bibliotek

0734-64 72 35

Bibliotekens öppettider


Ungdomsgården


Krafthuset

0734-64 75 67

Kultur- och fritidschef

0734-64 72 01 Bygga, bo, miljö, trafik och infrastruktur

Namn

Telefonnummer

Felanmälan via webbformulär - gator och utemiljö


Teknisk kundtjänst

033-430 56 00

Råssa återvinningscentral

0734-64 71 76
0734-64 71 77

Bygglovshandläggare

033-430 55 88

Miljöenheten

033-430 55 94

Energi- och klimatrådgivare

0705-31 03 24

Bredbandssamordnare

070-570 85 00

Samhällsbyggnadschef

0734-64 71 00

Bygg- och miljöchef

0734-64 71 02

Plan- och exploateringschef

0734-64 71 01

Park- och avfallschef

0734-64 71 06

Gatu- och VA-chef

0734-64 71 05

Fastighetschef

0734-64 71 03 Näringsliv

Namn

Telefonnummer

Näringslivschef

0734-64 70 11

Näringslivsutvecklare

0734-64 70 08

Upphandling och inköp

0734-64 70 35

Arbetsmarknadshandläggare

0734-64 75 56


Kommun och politik

Namn

Telefonnummer

Politiska styrelser och nämnder


Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.


Kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.


Utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.


Socialnämnden Länk till annan webbplats.


Samhällsbygnadsnämnden Länk till annan webbplats.


Jävsnämnden Länk till annan webbplats.


Valnämnden Länk till annan webbplats.


Revisorer Länk till annan webbplats.


Kommunstyrelseförvaltningen


Kommundirektör

0734-64 70 01

HR-chef

0734-64 70 04

Ekonomichef

0734-64 70 06

Säkerhetschef

0734-64 70 12

Informationssäkerhetssamordnare

0734-64 70 27

Kanslichef/kommunsekreterare

0734-64 70 10

Folkhälsostrateg

0734-64 70 13

Miljöstrateg

0734-64 70 07

Kommunikatör

0734-64 70 28

Arkivarie

0734-64 70 26

Europa Direkt Sjuhärad


Projektledare

0734-64 70 29