Mobilmeny.
Buss på väg uppför backen mot Bollebygd centrum.
Asfaltsväg som slingrar sig mellan gröna fält och mot en blå himmel.

Trafik och infrastruktur

Som en starkt växande kommun har Bollebygd stora utmaningar när det gäller infrastruktur. Nya områden för bostäder och verksamheter kräver satsningar på både vägar och gång- och cykelvägar.

Det ska vara lätt att lämna på skola och förskola, ta tåget till jobbet och handla på vägen hem. Det ska också vara enkelt att byta trafikslag från buss eller bil till tåg, eller att kunna ta sig till och från stationen genom att cykla eller gå. Fokus är att skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar vardag.

Bollebygds kommun har en strategi för att främja utvecklingen av bredband. Den syftar till att nå de nationella och regionala målen om att 95 procent av hushållen och företagen i kommunen bör ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit per sekund. Kommunen främjar utvecklingen bland annat genom att sluta samverkansavtal med bredbandsaktörer och underlätta för invånare att bilda fiberföreningar.

Tre kuber med respektive brev, snabel-a och telefonlur staplade på varandra. Texten Kontakta en handläggare.
Bild på karta som visar hela Bollebygds kommun