Mobilmeny.
Skolelever arbetar tillsammans vid en dator
Skolelever i en korridor med jackor.
Personal arbetar med att spola rent tallrikar i köket på Töllsjöskolan.

Barn och utbildning

I vår kommun finns en av Skolverkets fem referensskolor i landet. Som referensskola ligger Töllsjöskolan i framkant med att ta tillvara forskning i undervisningen och arbeta utifrån vetenskaplig grund. Den goda kvaliteten i lärandet ska genomsyra alla våra skolor och förskolor. 

Vi har sett positiva effekter av att satsa på förstelärare i förskolan, då vi tidigt utsåg en för ämnesområdet naturvetenskap och teknik. Nu har vi även förste förskollärare inom språk och kommunikation, matematik samt digitalisering. Förstelärarna ska utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och driva utvecklingen av undervisningen. Vi deltar i statliga satsningar, både inom förskolan och skolan, inom språk-, läs- och skrivutveckling för att utveckla undervisningen och öka barnens och elevernas grundläggande förmågor.

I Öppna jämförelser för grundskolan 2018 hamnade vi på femtonde plats bland landets 290 kommuner. 93 procent av våra elever i grundskolan var behöriga till gymnasiet. Vi har även en hög andel behöriga lärare med högskoleutbildning.

Eftersom vår kommun växer har vi behov av nya skolor och förskolor. Planering pågår för en ny integrerad skola och förskola, som blir kommunens hittills största investering.

Bild där det står: SchoolSoft. Lärplattform för skola och förskola.
Bild med texten: Om skolan eller förskolan skulle stänga...