Mobilmeny.
Barn på klätterställning.
Barn som går på styltor.
Personal arbetar med att spola rent tallrikar i köket på Töllsjöskolan.

Barn och utbildning

I Bollebygds kommun ska den goda kvaliteten i lärandet genomsyra alla våra skolor och förskolor. Vi arbetar utifrån en vetenskaplig grund.

Förskolorna har under ett flertal år fördjupat sig i teorierna gällande anknytningspedagogik, som innebär att skapa en trygg vistelse för varje barn när de kommer till förskolan. Alla pedagoger är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) för att stödja varje barn i deras språkutveckling.

För att möta elevernas olika behov har man under en tid studerat och diskuterat det som kallas för lektionsdesign: hur skapar man en lektion som passar alla elever och på alla de nivåer som de ligger på? Det är en pedagogisk nöt att knäcka, men också en stimulerande uppgift i klassrummet.

Från och med augusti 2021 finns en grundsärskola (anpassad grundskola) i kommunen.

Attitydundersökningen som genomförs regelbundet bland kommunens invånare visar att de som bor i Bollebygd är nöjda med sin förskola och skola. Tittar man på resultatet för landets övriga kommuner ligger grundskolan i Bollebygd över snittet. Det är ett resultat av det goda samarbetet mellan hemmen och förskola/skola, som är en betydelsefull grund för varje barns och elevs lärande.

Bild där det står: SchoolSoft. Lärplattform för skola och förskola.
Två par händer håller en skolbuss i papper.