Mobilmeny.

SchoolSoft

SchoolSoft är ett webbaserat system som underlättar och förenklar kommunikation och dokumentation!

Så här kommer du igång

När ditt barn har sin första dag i verksamheten kan du börja använda SchoolSoft. Du loggar in via BankID.

Din personliga profil

Inne i systemet fyller du i dina uppgifter och lägger in e-post och telefonnummer. Detta görs under "Min profil". Här finns också en del val att göra, bland annat om man vill ha tillgång till SchoolSoft via app.

Vårdnadshavare för barn i förskolan

Du som vårdnadshavare för barn i förskolan, kan via systemet göra frånvaroanmälningar, meddela tider för lämning och hämtning på förskolan. I SchoolSoft kan du se planeringar och följa verksamheten via verksamhetsloggen. Du kan också se information, meddelanden samt mycket annat.

Vårdnadshavare för barn i skolan

Du som vårdnadshavare för barn i skolan, kan via systemet göra frånvaroanmälningar, meddela tider för lämning och hämtning på fritidshemmet. Du kan söka ledighet för ditt barn. Du kan också se vad som är aktuellt på skolan, se planeringar, läsa hur det går för ditt barn i olika ämnen via ämnesmatriser, besvara enkäter samt mycket annat.

En inloggning för flera barn

Oavsett om man loggar in som pedagog, elev eller vårdnadshavare skapas en personlig startsida med information som är relevant för användaren. Du behöver inte ha fler inloggningar om du har flera barn, utan då kan du byta flikar mellan barnen. Fungerar även om barnen går i förskolan.

Frågor

På alla sidor där du är inne i systemet finns ett frågetecken (?) i övre högra hörnet. Om du går in där får du upp information om just den sidan du är inne på.

App

Systemet är webbaserat vilket innebär att det är tillgängligt från vilken internetuppkopplad dator/platta/mobil som helst. SchoolSoft har även utvecklat en app som du kan ladda hem om du har en smartphone.

Filmer

SchoolSoft har tagit fram en informationsfilm för att underlätta för dig som vårdnadshavare. Ge dig tid att titta på den. Det är bra kurser att gå tillbaka till, när man känner att man behöver en repetition.