Mobilmeny.
Vattenfärg på Söråns förskola

Ansök om plats, e-tjänst och blanketter

Bor du i Bollebygd eller ska flytta hit inom en snar framtid, kan du anmäla behov av förskola eller fritidshem.

Ansökan till förskola

Ansökan gör du nedan i via e-tjänsten och bank-id.

Den dag du anmäler barnet blir registrerat ködatum. Det datumet blir dock tidigast sex månader innan du behöver plats, även om du gör ansökan tidigare. När du anger datumet du behöver plats ifrån, beräkna också cirka två veckor för inskolning.

Du kommer sedan att få ett erbjudande om placering via brev/mail. 

När du tackat ja till platsen får du ett kontrakt hemskickat, där du anger omsorgsbehov och inkomst.

E-tjänst för ansökan till förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till fritidshem

Ansökan gör du via e-tjänst och bank-id.

Registrera schema

Under inskolningstiden kommer du att få inloggning till kommunens lärplattform, Schoolsoft. Där registrerar du ditt barns tider på förskolan och fritidshemmet.

Beskrivning

  1. Klicka på Mina tider i menyn HÄMTNING/LÄMNING.
  2. Klicka på en vecka för att ändra information om dagarna i den veckan.
  3. Fyll i tiderna för ditt barn. Ange tid i formatet hh:mm, exempelvis 16:30.
  4. Välj om dina ändringar ska gälla bara för den aktuella veckan eller i något annat intervall. För att ange eller ändra tid för flera veckor, ange veckor som nummer separerade med ',' eller som intervall separerade med '-', exempelvis 3,5,7,9-14,15.
  5. Skriv in en eventuell kommentar till personalen på förskolan
  6. Spara

Ändring av omsorgsbehov på förskolan

Om du som vårdnadshavare framöver vill ändra din kontraktstid på förskolan måste du skicka in ett nytt kontrakt. Detta måste göras senast den siste i varje månad då gäller ändringen från näst kommande månad. Kontraktsnivåerna är:

  • Barn 1-3 år
  • Barn 3-5 år 0-15 timmar
  • Barn 3-5 år 0-15 timmar med lediga skollov
  • Barn 3-5 år över 15 timmar

Det nya kontrakten skickas till expedition för förskolan via brev/mail.

Inkomstuppgift

För att kunna ta ut rätt avgift för barnomsorg behöver vi aktuella inkomstuppgifter på de som ingår i barnets hushåll. Avgiftspliktiga personer är ensamstående och sammanboende/gifta. Sammanboende med gemensamt hushåll är avgiftspliktiga personer oavsett om de har gemensamma barn eller inte. Vid gemensam vårdnad beräknas avgiften utifrån inkomsten hos det hushåll där barnet är folkbokfört, om inte delad faktura har begärts.

Inkomstanmälan görs via E-tjänst för förskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delad faktura vid gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad beräknas avgiften utifrån inkomsten hos det hushåll där barnet är folkfört, om inte delad faktura har begärts. Blanketten för delad faktura hittar du i högerspalten.

Vid delad faktura gäller:

• Avgiften som fastställs för vårdnadshavarna beräknas på respektive hushålls inkomst.
• Med hushåll avses ensamstående/gifta/sammanboende/ partnerskap.
• Den sammanlagda avgiften för barnet kan inte överstiga maxavgiften för en plats
• Delning av faktura sker från nästa debiteringstillfälle efter det att blanketten kommit in.

En uppsägning av plats bör göras från bägge vårdnadshavarna, i annat fall betalar den vårdnadshavare som har sin plats kvar, hel avgift.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via e-tjänst och bank-id.

Upplysning om GDPR

Information om hur Bollebygds kommun hanterar personuppgifter kan du läsa om på hemsidan.