Mobilmeny.

Lagar och riktlinjer

Innehållet på bollebygd.se ska följa gällande lagar och förordningar, som exempelvis tryckfrihetsförordningen (offentlighetsprincipen), sekretesslagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lagen om upphovsrätt och marknadsförings- och varumärkeslagen.

Användningen av foton, illustrationer, texter och annat material på webbplatsen ska ske i överensstämmelse med gällande rätt och ingångna avtal. Information som publiceras på bollebygd.se är upphovsrättsligt skyddad. Om du anger källan får du citera och vidareförmedla texter.

Personuppgifter, bilder och filmer

När vi behandlar personuppgifter på vår webbplats följer vi dataskyddsförordningen, GDPR (General data protection regulation). Läs mer om hur Bollebygds kommun behandlar personuppgifter.

Allmänt intresse vid användning av bilder eller filmer

När vi publicerar bilder och filmer för att marknadsföra stora och viktiga händelser i vår kommun, som till exempel en invigning eller ett event, hänvisar vi till att händelserna har ett stort allmänt intresse. Så långt det är möjligt vid dessa tillfällen informerar vi besökarna om att deras personuppgifter, bilder eller film, kan komma att användas för att informera om kommunen och vår verksamhet på vår webbplats, i kommunens presentationer och publikationer (tryckta och elektroniska) och på kommunens konton på sociala medier.

När vi publicerar bilder och/eller namn på våra medarbetare eller förtroendevalda i samband med att vi informerar om vår verksamhet stödjer vi oss på § 6 myndighetsförordningen där det står att vi ska tillhandahålla information om vår verksamhet.

Prenumerationer där du fyller i din e-postadress

Vi har prenumerationsfunktioner på vår webbplats, där du väljer att prenumerera på information, och då sparar vi den e-postadress som du lämnar till oss. E-postadressen sparas i vårt webbpubliceringssystem för att du ska kunna få ett mejl varje gång vi publicerar ny information.

Avsluta prenumeration och e-postadressen raderas

Din e-postadress sparas så länge du önskar prenumerera på information från oss. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration och då raderas din e-postadress från systemet. Läs mer om att Prenumerera på nyheter och information.

Formulär där du fyller i personuppgifter

Vi har olika formulär på webbplatsen där vi samlar in och behandlar personuppgifter som namn och kontaktuppgifter som du lämnar till oss.

När det gäller vårt formulär där du kan lämna synpunkter och klagomål har vi en skyldighet enligt lag att ha en digital klagomålshantering. I andra fall kan ett formulär vara en service för dig och vi behöver vissa kontaktuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende.

Hur länge vi sparar de uppgifter du lämnar till oss beror på hur länge det är relevant för ändamålet och för att kunna hantera ditt ärende.

De personuppgifter vi behandlar om dig handläggs inom kommunen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss på Bollebygds kommun.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombuden är ansvariga för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom kommunen:

Magnus Blomqvist, 0709-48 78 36
Dan Bodin, 0709-48 73 31
E-post: dso@borasregionen.se