Mobilmeny.
Coronaviruset

Håll ut och håll avstånd!

Här kan du hålla dig uppdaterad om den senaste informationen gällande coronaviruset och covid-19. Bollebygds kommun anpassar våra verksamheter och fattar beslut om insatser efter behov.

Händer håller ett stetoskop som lyssnar på ett hjärta.

Vad är viktigt för dig i ett vård- och omsorgsboende?

Kommunen planerar att bygga ett vård- och omsorgsboende där vi vill möta många olika behov. Hjälp oss genom att svara på vår enkät. Enkäten riktar sig till dig som är över 50 år och ditt svar behöver vi senast 30 september 2021.

LÄS MER

Hand som håller broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Dags för Krisberedskapsveckan

Den 27 september till 3 oktober infaller Krisberedskapsveckan, en årlig informationskampanj för att öka vårt medvetande om vad som krävs av oss enskilda personer vid en kris.

Antal invånare:

9 578

Jämfört med 9 544 föregående år