Mobilmeny.

Försörjningsstöd

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd och försörjningstöd är olika namn men betydelsen är densamma.  I Bollebygd använder vi oss av benämningen försörjningsstöd.

Försörjningsstöd kan du ansöka om hos kommunen om du har svårt att försörja dig själv eller din familj. Försörjningsstöd ska utgöra den sista utvägen när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

Vad är försörjningsstöd?

Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Där jämförs med vad en person med låg lön har råd med och vad boende, el och arbetsresor brukar kosta i din kommun.

Försörjningsstödet ska vara en tillfällig ekonomisk hjälp som du kan få om du inte kan försörja dig på annat sätt. Då rätten till försörjningsstöd är ett individuellt behovsprövat stöd måste din ansökan utredas av socialtjänsten.

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

I första hand ställs det krav på att du sökt alla bidrag som du har möjlighet att få. Tillgångar som exempelvis sparade pengar, bankmedel eller bil eller bostad, måste du sälja innan du söker försörjningsstöd eftersom det kan påverka din rätt till att få försörjningsstöd.

  • Om du är du sjuk behöver du styrka detta med läkarintyg
  • Om du är arbetslös och arbetssökande ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning. Du måste med skriftliga handlingar kunna styrka samtliga inkomster och utgifter som inte ingår i riksnormen. Om du har familj gäller detta även övriga familjemedlemmar.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bistånd till skäliga kostnader. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • Mat
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid barn- och ungdomsförsäkring
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan också få försörjningsstöd till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Efter särskild prövning kan du också beviljas försörjningsstöd till kostnad för läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Socialtjänsten kan beräkna beloppen i riksnormen till en högre eller lägre nivå om det finns särskilda skäl. Ett hushåll kan ha en högre kostnad än normalt för exempelvis mat, eller sakna en kostnad som ingår i riksnormen.

Provberäkning av försörjningsstöd

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning av försörjningsstöd kan du se om du är berättigad till försörjningsstöd. I mallen är det inlagt de normer som försörjningsstödet utgår ifrån och du behöver komplettera med dina utgifter och inkomster. Skulle beräkningen visa att du ligger på plus, kan du ändå söka. Provberäkningen är bara en vägledning och ansökan görs alltid utifrån en individuell bedömning.

Provberäkna försörjningsstöd på Socialstyrelsens hemsida.  Länk till annan webbplats.

Vart vänder jag mig?

Vill du ha information eller boka en tid för nybesök ringer du till socialtjänstens mottagningstelefon, 0734-64 75 31, mellan klockan 08.30-09.30 och uppger att du vill söka försörjningsstöd.

Överklagan

Om du sökt försörjningsstöd och fått ett beslut från socialtjänsten som du tycker är felaktigt kan du överklaga beslutet eller vända dig till din socialsekreterare.

Ett överklagande innebär att domstolen prövar om socialtjänstens beslut är riktigt.