Mobilmeny.
Blommor

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Vigseln är juridiskt bindande och innehåller inga religiösa inslag.

En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. Man behöver inte vara skriven i Bollebygds kommun för att få vigas av kommunens vigselförrättare.

I Bollebygds kommun har Länsstyrelsen i Västra Götalands län förordnat följande personer till vigselförrättare:

  • Gunnel Brandt
  • Christer Johansson
  • Anita Andersson
  • Caroline Frodin
  • Ingrid Anderén
  • Suzanna Bengtsson
  • Caroline Nordengrip

För att få kontaktuppgifter till vigselförrättarna ska man kontakta kommunstyrelseförvaltningen. Kontaktuppgift till höger på denna sida.

Borgerlig vigsel

När man bestämt sig för att gifta sig borgerligt behöver man ansöka om borgerlig vigsel. Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567, för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning" (SKV7880). Blanketten kan du också hämta på Skatteverkets webbplats.

När man har fyllt i ansökan om hindersprövning ska blanketten skickas till Skatteverket. När hindersprövningen är klar utfärdar Skatteverket "Intyg om hindersprövning/vigsel". Intyget, som gäller under fyra månader, ska lämnas in till receptionen i kommunhuset minst en vecka före vigseln. Det används som underlag till protokoll och vigsel-/registreringsbevis.

Bokning av vigsel

När man fått intyget från Skatteverket och vill boka vigsel kontaktar man kommunens växel på telefon 033-23 13 00 för att komma överens om dag, tid och plats för ceremonin. Beställ tid för vigsel i god tid innan vigseldagen. Tänk på att det under semestertider kan vara väntetid. Platsen för ceremonin kan vara Tingshuset i Bollebygd centrum eller någon annan plats enligt önskemål.

Vittnen vid vigsel

Vid vigseln ska två vittnen vara närvarande. De kan vara släkt eller vänner till brudparet. Vittnen måste ha fyllt 18 år.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Det finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. Efter vigseln får ni ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket och länsstyrelsen om vigseln.

Borgerlig vigsel är kostnadsfri i Bollebygds kommun.

Omvandla partnerskap till äktenskap

Ni som har registrerat partnerskap i Sverige enligt tidigare lag kan omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. Det kan ni göra antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att ni viger er inför en vigselförrättare. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

Om ni väljer att omvandla ert partnerskap genom en gemensam anmälan gör ni det genom ett enkelt brev till närmaste skattekontor. Ni gäller som gifta från och med den dag anmälan kommer in till Skatteverket. Om ni i stället väljer att viga er behöver ni inte först ansöka om hindersprövning. Det räcker med att ni till vigselförrättaren överlämnar ett intyg om att ni har registrerat partnerskap i Sverige. Vigselförrättaren underrättar sedan Skatteverket om vigseln. Ni gäller som gifta från och med dagen för vigseln.

En omvandling av ert registrerade partnerskap till ett äktenskap påverkar inte era rättigheter och skyldigheter. Det registrerade partnerskapet har samma rättsverkningar som äktenskapet.