Mobilmeny.
Man och kvinna på parkbänk

God man, förvaltare, förmyndare

Vi är som kommun skyldig att enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I vår kommun har vi en överförmyndare, som utses av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken. Gemensamt för dessa ombud är att de företräder någon som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till det kan till exempel vara ålder, sjukdom eller psykiska funktionshinder. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av domstol. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Överförmyndare i Samverkan

Vår kommun ingår i organisationen Överförmyndare i Samverkan, ÖIS Länk till annan webbplats.. Där ingår även överförmyndarna i Falköping, Hjo, Ulricehamn, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga och Tranemo.

Överförmyndarkontoret finns i Skövde, men var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Undantag är avslagsbeslut och vitesförelägganden, som ska fattas av kommunens överförmyndare.

Är du nyfiken på uppdraget som god man/ förvaltare?

Nu kan du anmäla dig till ÖIS digitala introduktionskurs där du får veta mer om uppdraget. Den digitala introduktionskursen hittar du på här på ÖIS hemsida Länk till annan webbplats.. Som god man/ förvaltare hjälper man personer som har svårt att själva ta vara på sin rättigheter eller sköta sin ekonomi.

Utbildningar

För nya ställföreträdare och de ställföreträdare som sedan tidigare har uppdrag finns våra webbutbildningar i Introduktion och redovisning.

Ställföreträdarträff 2024

I maj anordnas en träff i Ulricehamn som riktar sig främst till dig som är god man eller förvaltare men alla ställföreträdare är välkomna att delta.
Mer information om program och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Godmansföreningar

För dig som vill ha erfarenhetsutbyte med andra godemän och förvaltare finns olika godeman föreningar, de kan erbjuda försäkring, studiecirklar, föreläsningar och mycket annat. Läs mer och anmäl dig på ÖIS:s hemsida Länk till annan webbplats..