Mobilmeny.
Man och kvinna på parkbänk

God man, förvaltare, förmyndare

Vi är som kommun skyldig att enligt lag ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I vår kommun har vi en överförmyndare, som utses av kommunfullmäktige.

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken. Gemensamt för dessa ombud är att de företräder någon som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Anledningen till det kan till exempel vara ålder, sjukdom eller psykiska funktionshinder. Godmanskap och förvaltarskap beslutas av domstol. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Överförmyndare i Samverkan

Vår kommun ingår i organisationen Överförmyndare i Samverkan, ÖISlänk till annan webbplats. Där ingår även överförmyndarna i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Svenljunga och Tranemo.

Överförmyndarkontoret finns i Skövde, men var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Undantag är avslagsbeslut och vitesförelägganden, som ska fattas av kommunens överförmyndare.

Utbildning i redovisning för god man och förvaltare den 2 december

Som ställföreträdare i Bollebygds kommun erbjuds du nu en möjlighet att gå en grundläggande utbildning i redovisning för god man/förvaltare.

Vid utbildningstillfället kommer vi gå igenom blanketter samt vilka svårigheter och fallgropar som du kan stöta på i redovisningen. Du kommer också få lite tips och trix för hur du bäst kommer igång med ditt uppdrag och vad som är viktigt att tänka på.

Du kommer också få möjlighet att ställa generella frågor kring uppdraget som god man/förvaltare.

Tid och plats för utbildningen

Tid och plats för nästa utbildningstillfälle meddelas på denna sida i god tid innan.