Mobilmeny.

Förebyggande team

I Bollebygd pågår ett samarbete mellan Bollebygds kommun och Närhälsans vårdcentral och rehabmottagning i Bollebygd.

Tillsammans är vi ett kompetent team av biståndshandläggare, distriktsköterska och arbetsterapeut med en bred kunskap om
hela människan.

Teamet vänder sig främst till dig som är äldre och som inte har hemtjänst eller regelbunden kontakt med hälso- och sjukvården.

Vad erbjuder vi?

För oss är det viktigt att arbeta med förebyggande insatser. Därför erbjuder vi hälsofrämjande stöd och behandling så att du kan hålla dig frisk och må bra utifrån just dina förutsättningar.

Hur går det till?

Vi gör ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans med dig tar fram en plan för hur du ska kunna bibehålla en god hälsa. Du kan ställa frågor och vi informerar om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Närhälsan

Närhälsan, vårdcentral, välj 1
Telefon: 010-441 61 00
Närhälsan, rehabmottagning
Telefon: 010-435 84 00

Bollebygds kommun

Biståndshandläggare
Telefon: 0734-64 75 30
Telefon: 0734-64 75 35
Telefon: 0734-64 75 40

Förebyggande team är ett samarbete mellan Bollebygds kommun, Närhälsans vårdcentral och rehabmottagningen.

DITT ÄRENDE SKA INTE VARA AKUT. ÄR DITT ÄRENDE AKUT, RING 112.