Mobilmeny.

Boenden, särskilda

För dig som har behov av en anpassad bostad och/eller särskild service finns flera alternativ av boenden som du kan ansöka om.

Äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver tillsyn och omsorg dygnet runt kan ansöka om särskilt boende.

Här kan du hitta olika typer av boenden och ansöka om det boende som passar dig eller din närstående.

När kan du ansöka om särskilt boende?

Du kan ansöka om särskilt boende när behovet av tillsyn och omsorg eller kraven på trygghet och säkerhet är så stora att det inte längre är möjligt att bo kvar hemma i det egna hemmet med hjälp av hemtjänst.

Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om bostad med särskild service: serviceboende eller gruppbostad.