Mobilmeny.

Socialt bostadskontrakt

Socialt bostadskontrakt är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som innebär att socialförvaltningen står som förstahandshyresgäst för lägenhet och hyr ut denna till sin klient i ett andrahandsavtal.

Det är tänkt att fungera som ett yttersta skyddsnät, tills klienten har möjlighet att ordna ett boende på egen hand. För att bli berättigad till ett socialt bostadskontrakt åligger det den enskilde att styrka att samtliga följande förutsättningar är helt uppfyllda:

  • Den enskilde är helt bostadslös
  • Den enskilde bedöms utifrån socialtjänstens utredning ha omfattande och allvarliga sociala problem, som utgör ett hinder för att bli godkänd hyresgäst på den ordinarie marknaden
  • Den enskilde ska, efter sin förmåga, ha tagit eget ansvar för sin boendesituation.

Ett socialt bostadskontrakt innefattar regelbunden uppföljning av lägenhetens skötsel samt syftar till att stärka klientens förmåga att fungera i boendet. Klienten arbetar aktivt med att rusta sig för bostadsmarknaden utifrån en individuellt upprättad arbetsplan, en överenskommelse mellan klient och socialförvaltningen om vad som ska ske under tiden klienten bor i ett socialt bostadskontrakt. Om klienten inte följer arbetsplanen kan det få som konsekvens att biståndet avslutas. Om man behöver stöd i sitt boende kan ansökan göras avseende insats boendestöd.