Mobilmeny.

Boende med särskild service

För dig som har behov av en anpassad bostad och/eller särskild service finns flera alternativ av boenden som du kan ansöka om.

Bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service är riktad till dig som behöver stöd för att klara eget boende. Boendeformen kan vara gruppbostad, servicebostad, eller annan anpassad bostad. Våra boenden erbjuder individuellt anpassat socialt stöd och tillgång till personal dygnet runt då detta behov finns.

I en särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Har du behov av stöd kan du ansöka om följande insatser: personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Vart vänder jag mig?

Vill du söka boende med särskild service till vuxna vänder du dig till en av kommunens utredare. Utredarna gör sedan en bedömning utifrån ditt behov och de lagar som gäller (lag om stöd och service, LSS).