Mobilmeny.
Äldreomsorgen på utegården

Äldre

Äldreomsorgen vill erbjuda stimulans och möjlighet till meningsfullhet i vardagen så att du som får hjälp eller bor i kommunens äldreboenden kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Bollebygd har ett äldreboende som ligger centralt i Bollebygd.

De stöd du kan söka som äldre i Bollebygds kommun är  bland annat hjälp och stöd i hemmet, dagverksamhet, korttidsvistelse, plats på särskild boende, hjälpmedel och rehabilitering. Förebyggande hembesök, trygghetslarm och anhörigstöd är andra insatser du kan få för att underlätta vardagen och skapa trygghet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta äldreomsorgen om vilken hjälp, vård och omsorg du kan få och hur du gör för att ansöka om det. De beslut som fattas ska vara inriktade på dina behov och vara individuellt anpassade.