Mobilmeny.

Korttidsboende äldre

Korttidsenheten finns på Bollegårdens äldreboende och har 8 korttidsplatser.

Vi på Bollegårdens korttidsboende månar om lika värde, omtanke och professionalitet. På korttidenheten får du det stöd som just du behöver utifrån din situation. Vi lägger stor vikt vid ett trevligt och respektfullt bemötande.

Vad händer när jag kommer till korttidsenheten

När du kommer till korttidsenheten gör personalen en planering tillsammans med dig och eventuellt dina anhöriga. Det du klarar på egen hand ska du naturligtvis även i fortsättningen göra själv. Personalens uppgift är att hjälpa dig med sådant du har svårt att klarar själv.

Mål

Målet med vår verksamhet är att du ska få det stöd och träning som du behöver utifrån din situation.